« tornar

193703 - Aprenentatge cooperatiu, Moodle, Google, gamificació. T'hi animes?

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mònica Castanyer Mora
Data de l'1 al 5 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent,14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

El treball cooperatiu afavoreix l’autonomia i reflexió en el procés d’aprenentatge. Presentem projectes didàctics i la seva avaluació, amb tècniques cooperatives i entorns digitals utilitzant la gamificació com a estratègia motivacional.

 OBJECTIUS

 • Conèixer recursos digitals que permetin una metodologia de treball cooperativa: eines Google i eines a Moodle.
 • Mostrar activitats cooperatives i experiències d’èxit que puguin inspirar noves propostes.
 • Conèixer i aprendre a gamificar continguts que s’imparteixen de manera tradicional.
  Buscar la personalització de l’aprenentatge, aconseguir que la metodologia, l’avaluació, els espais i la tecnologia responguin a les necessitats i ritme de cada alumne/a.
 • Reflexionar sobre el model del professor com a transmissor d’informació, entendre el professor com a acompanyant en el procés d’aprenentatge.

 

CONTINGUTS

 • Presentació de diferents propostes didàctiques basades en el treball cooperatiu.
 • Disseny i elecció correcta de les eines TIC per desenvolupar activitats cooperatives en entorns digitals i la seva avaluació.
 • Conèixer els avantatges de diferents entorns digitals (Moodle, google apps i I-apds).
 • Ús d’eines Google: drive, sites, YouTube.
 • Ús d’activitats i recursos a Moodle. Activitats d’avaluació (escales, guies d’avaluació i rúbriques).
 • Disseny de projectes, la seva definició, desenvolupament i avaluació.
 • Exemples d’activitats gamificades i propostes per aplicar.