« tornar

193801 - Els temperaments de la veu

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Música
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Mariona Sagarra Trias
Data de l'1 al 5 de juliol. De 12:00 a 15:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Us proposem un curs de veu. Cantarem, escalfarem la veu, ballarem cantant i ens divertirem amb jocs i cançons senzilles. Però també hi haurà una part teòrica i d’audició amb una conferència sobre la veu humana i el seu mecanisme corporal, les tessitures clàssiques i altres formes de cantar, la veu natural: cantants populars, ètnies, música vocal en si, la relació de la paraula i la música. La gastronomia, l’amor, l’humor, la por.

Una primera part serà de cant: pràctica vocal, escalfament, vocalitzacions i preparació d’una cançó a una o dues veus relacionada amb la segona part de la sessió, la conferència, que estarà dedicada cada dia a un tema específic.

Curs internivells.

 OBJECTIUS

Els temperaments de la veu és una proposta de curs pràctic i teòric, de cantar i escoltar. D’acció i repòs. De dos camins que conflueixen en un mateix fil conductor.

A l’inici de la sessió ens posem en marxa: cantem! Hi treballarem la respiració, el so i escalfarem la veu i el cos per acabar cantant alguna cançó a una o dues veus, que tindrà relació amb la temàtica de la conferència de la segona part del curs. La conferència audició “Els colors de la veu” serà de caire divulgatiu però amb una clara voluntat de fer arribar amb el màxim de rigor i coneixement temes, cançons i òperes. Formes de cantar d’aquí i d’altres parts del món, formes d’interpretar diferents temàtiques des de la veu dita “impostada” fins a la veu “natural”, de la veu coral a l’expressió del solista.

Pel meu treball de cantant, compositora i d’experimentació vocal, el tema que proposo m’és absolutament conegut, tant per la pràctica cantada com pel material musical que he acumulat en tots aquests anys, que és ric i que m’agrada poder compartir.

CONTINGUTS

La temàtica de les sessions cantades i de xerrades:

  • El món de la veu i els seus colors.
  • Cantar l’espiritualitat.
  • Cançons d’amor.
  • La gastronomia cantada.
  • Qui canta els seus mals espanta. L’humor a la veu.

PROGRAMA

Cada una de les sessions constarà de dues parts: 

1,15 h Classe de veu: ens posem en marxa: cantem! 

Escalfament vocal, respiració, entrenament i dinàmica vocal i de grup: jocs vocals. Preparació d’algun tema a una, dues o tres veus, cànons, etc., procurant que les cançons que treballem tinguin relació amb el tema de la conferència que presentaré a la segona part del curs.

15 min Pausa

1.30 h Conferència“Els colors de la veu” 

Temàtica dia a dia

1r dia: El món de la veu i els seus colors: anatomia de la veu, les tessitures, formes de cantar a la música clàssica i moderna, maneres d’utilitzar la veu, funcionalitat del cant: versions.

2n dia: Els cants sagrats: cantar l’espiritualitat: formes de cantar l’espiritualitat, la religiositat, demanar bones collites, etc., en molts indrets del món. Des d’occident fins a cants rituals i de diverses religions.

3r dia: cançons d’amor: el gran tema! Cançons d’amor primerenc, cançons d’amor madur. Des del clàssic fins a les cançons populars.

4t diala gastronomia cantada: cançons que parlen de l’art del menjar i el beure, des de l’òpera fins a les polifonies, des de la cançó popular fins al jazz.

5è diaqui canta els seus mals espanta: l’humor a la veu! “Riure amb” o “riure’ns de”? Cançons amb humor, situacions còmiques a partir de les cançons de tots els temps.