« tornar

193903 - Comunicació en clau femenina

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Laura Trabal Svaluto-Ferro
Data de l'1 al 5 de juliol. De 12:00 a 15:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€
Suplement10,00€

DESCRIPCIÓ

Saps que hi ha una comunicació en clau femenina amb uns valors específics? Saps que pots comunicar millor des d’una perspectiva de gènere? Les dones tenim marcs referència i estratègies diferents a l’hora de comunicar-nos.

 OBJECTIUS

 • Fer prendre consciència als participants del seminari dels valors femenins en comunicació, els valors propis del gènere i dels seus avantatges per a determinades situacions professionals.
 • Prendre consciència i aprendre a utilitzar els valors femenins en la comunicació.
 • Conèixer quins elements condicionen la comunicació segons el gènere.
 • Analitzar quins elements dificulten i posen barreres en la nostra comunicació.
 • Conèixer quines eines i recursos tenim al nostre abast per aconseguir una comunicació en clau femenina.

 

CONTINGUTS

 • Dinàmica de presentació de la formadora, dels participants i dels objectius del seminari.
 • Què és la comunicació? Eixos fonamentals des d’una perspectiva de gènere.
 • Quins elements científics i racionals diferencien la comunicació segons el gènere, i com aquests poden condicionar la nostra comunicació.
 • Quins elements he de tenir en compte a l’hora de comunicar-me? L’assertivitat.
 • Què puc fer per comunicar allò que vull? Dominar les eines per a una bona comunicació: l’escolta activa i l’estructura del missatge. 
 • Pràcticum de competències clau: l’escolta activa i conscient: posar atenció en la comunicació i no en elaborar una resposta.  La gestió emocional: emocions facilitadores-potenciadores i/o limitadores en la comunicació. La cooperació i l’ajuda mútua: posada en pràctica de l’escolta activa, del treball en equip i la gestió emocional per tal d’arribar a acords que facilitin la cooperació.
 • Activitats d’avaluació pràctica per fer balanç competencial i pla d’acció personal. 
 • Pràcticum de comunicació: elaboració d’una presentació professional i personal en clau femenina.
 • Què m’emporto d’aquest seminari. Conclusions.