« tornar

192227 - Conversa bàsica per viatjar. (A2) Part II

Tipus Anglès intensiu juliol
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 15 al 26 de juliol. De 12:00 a 14:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Col·legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 20
Preu
Col·legiat100,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores100,00€
No col·legiat125,00€

DESCRIPCIÓ

Segona part d’un curs destinat a estudiants amb un nivell elemental/preintermedi, que volen practicar conversa en anglès per viatjar o refrescar-ne el nivell. La comprensió i l’expressió orals en són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent al A2 o haver fet orientativament dos anys d’anglès o haver fet el curs de Conversa bàsica (A1) 1a part.

 OBJECTIUS

 • Millorar l’expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès
 • Aprendre a interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària
 • Adquirir confiança, fluïdesa i espontaneïtat
 • Participar en discursos i donar opinions
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

METODOLOGIA

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

 CONTINGUTS

Els articles i àudios es triaran per tal de cobrir les següents àrees de llenguatge/interès:

 • Airport English
 • Checking in at a hotel
 • Ordering food in a restaurant
 • Health: At the pharmacy
 • Asking for and giving directions
 • Asking questions
 • Describing plans
 • Expressing interest
 • Useful idioms
 • Phone English
 • Describing objects
 • etc