« tornar

192229 - Conversa: Millora de la fluïdesa (B1-C1) Part II

Tipus Anglès intensiu juliol
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 15 al 26 de juliol. De 9:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Col·legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 20
Preu
Col·legiat100,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores100,00€
No col·legiat125,00€

DESCRIPCIÓ


Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B i C (MCERL). D’utilitat general per a gent que necessita millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell intermediari (B1) en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos, haver fet el curs Conversa: millora de la fluïdesa 1a part, o fer una prova de nivell.


OBJECTIUS


• Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat
• Participar en discursos amplis, opinions...
• Expressar punts de vista, records, voluntats...
• Emfatitzar i definir termes complexos
• Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.CONTINGUTS

 Millora i pràctica de l’expressió oral a través de presentacions i debats sobre temes de la vida quotidiana, d’interès social, cultural i d’actualitat.

 

Els articles i àudios es triaran per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge/interès:

 

 • Technology
 • hobbies and sport
 • Travel
 • Books
 • Music
 • Relationships
 • House and home
 • Current affairs
 • Crime and punishment
 • Education
 • Work