« tornar

201003 - Programació competencial i avaluació per dimensions

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Verònica Asensio Arjona
Data del dia 1 d'octubre al dia 15 de novembre. De 23:00 a 0:00
Dies En línia
Adreça On line
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat155,00€

DESCRIPCIÓ

Formació teoricopràctica amb l’objectiu d’aprendre a realitzar programacions competencials i rúbriques d’avaluació per dimensions i competències en diferents nivells educatius i en les diferents especialitats.

 OBJECTIUS

  • Conèixer la base teòrica de l’educació competencial i el currículum.
  • Aprendre a realitzar programació per competències en els diferents nivells educatius i en les diverses especialitats.
  • Plantejar i confeccionar rúbriques d’avaluació per dimensions i competències.
  • Realitzar exemples pràctics de programació i rúbriques competencials i experimentar-los.

 

CONTINGUTS

  • Base teòrica de l’educació competencial i el currículum.
  • Concepte d’aprenentatge competencial i metodologies d’ensenyament competencial.
  • La programació per competències.
  • La rúbrica d’avaluació per dimensions i competències.