« tornar

201006 - Treball en equip + eines digitals= aprenentatge col·laboratiu

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Montse Aragonès Muntè, Pau Ferrer Guilamany
Data del 4 de novembre al 9 de desembre del 2019. De 23:00 a 0:00
Dies tots
Adreça On line
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat155,00€

Descripció

L’aprenentatge cooperatiu és un mètode per ensenyar a l’alumnat un determinat contingut i vàlid en qualsevol context escolar. A partir de diferents eines que es treballaran al llarg del curs, s’aprendrà a utilitzar aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge.

 Metodologia

La metodologia a seguir al llarg del curs és learning by doing. És a dir, anar intercalant teoria i casos reals amb activitats pràctiques que hauran de realitzar els alumnes. Les activitats pràctiques seran obligatòries i avaluables.

 Objectius

  • Aprendre tècniques cooperatives i aplicar-les a les unitats didàctiques.
  • Conèixer els principis del treball cooperatiu.
  • Utilitzar el treball cooperatiu per incloure la inclusivitat a l’aula.