« tornar

201600 - Què, com i on busco a Internet per trobar el que necessito

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat M. Teresa Reñé Ferrando
Data del 2 d'octubre al 4 de desembre. De 18:30 a 20:30
Dies Dimecres
Adreça Col•legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 20
Preu
Col·legiat50,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores50,00€
No col·legiat75,00€

Descripció

Curs d’aprofundiment en la utilització eficaç i eficient del cercador Google per buscar informació, seleccionar-la i avaluar-la, adreçat a professorat en actiu que desitja potenciar aquesta competència digital entre el seu alumnat.

 Metodologia

Participativa i dinàmica, combinant la presentació teòrica dels continguts amb el plantejament d’un procés individual de recerca d’informació que s’anirà resolent a mesura que avanci el curs.

Es facilitarà a les persones assistents un dossier de suport que sintetitza el temari impartit i bibliografia d’ampliació.

 Objectius

 • Definir amb quins conceptes i estratègies s’ha de plantejar una recerca d’informació per obtenir uns resultats adequats al que s’està buscant.
 • Disposar de criteris per seleccionar i valorar recursos d’informació en línia des del punt de vista de vigència, fiabilitat i credibilitat.
 • Adquirir habilitats pel que fa a la recerca, avaluació i gestió de la informació que es puguin transmetre a l’alumnat i n’afavoreixin el procés d’aprenentatge.

 Continguts

 • El context: la recerca i avaluació d’informació en línia, una competència digital bàsica.
 • Introducció: informació vs. infoxicació.
 • Quina informació necessito (frases de cerca i paraules clau).
 • On busco la informació (el cercador Google).
 • Com busco la informació (cerca bàsica i cerca avançada; trucs i tècniques per a una cerca eficaç).
 • Criteris de valoració dels resultats d’una cerca (soroll, silenci, exhaustivitat i precisió).
 • Criteris de selecció i avaluació de recursos d’informació en línia (autoria, objectivitat, actualitat i adequació de la informació).
 • Seguiment i actualització d’un tema a Internet (Google Alerts).
 • Eines i criteris per organitzar i gestionar la informació.

 Avaluació

 • Plantejament individual d’una necessitat d’informació.
 • Resolució individual del procés de recerca respecte de la necessitat informativa proposada.
 • Creació d’alertes per al seguiment de la necessitat informativa proposada.
 • Debats grupals respecte dels dubtes plantejats en les activitats individuals.