« tornar

201209 - Anglès A1 Part1 (Elementary english)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 3 d'octubre de 2019 al 30 de gener de 2020. De 18:00 a 20:30
Dies Dijous
Adreça Col•legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per iniciar-se en i reforçar els elements de la llengua anglesa. Iniciar-se en la comprensió i l’expressió oral i escrita. Obert a tots amb pocs coneixements molt bàsics d’anglès i pels que hagin aprovat el curs Anglès A1 part 1.

 OBJECTIUS

 • Desenvolupament de les habilitats bàsiques de familiarització amb la llengua anglesa de nivell inicial (A1.2 MCER): comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, gramàtica i vocabulari.
 • Entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.
 • Realitzar presentacions breus, bàsiques i assajades que versin sobre assumptes quotidians.
 • Respondre a preguntes breus i senzilles si les repeteixen i si l'ajuden amb la formulació́ de la seva resposta.
 • Transmetre a altres informació, aclarir dubtes o donar unes instruccions.

 

CONTINGUTS

 

 Gramàtica

 • Past Simple of be: was/ were
 • Past Simple: Regular verbs
 • Past Simple: Irregular verbs
 • There is/There are, some/any + plural nouns
 • There was/ There were
 • Countable/ uncountable nouns; a/an, some, any
 • Quantifiers: how much/ how many, a lot of, etc.
 • Comparative adjectives
 • Superlative adjectives
 • Be going to: future time expressions
 • Adverbs of manner and modifiers
 • Verbs+ to + infinitive
 • articles
 • Present Perfect
 • Present perfect versus Past Simple
 • Revision: question formation

Temes

 • Word formation
 • Past time expressions
 • Go, have, get
 • Irregular verbs
 • The house
 • Directions/ Getting lost
 • Food
 • Food containers
 • High numbers
 • Places and buildings
 • At a restaurant
 • Verb phrases
 • Common adverbs
 • Holidays
 • The Internet