« tornar

201211 - Anglès B2 part 3. Upper-Inermediate

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 30 de setembre de 2019 al 3 de febrer de 2020. De 18:00 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla. de Catalunya , 8
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell A2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

 OBJECTIUS

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Poder comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions conegudes, com situacions de treball, d'estudi o d'oci.
 • Poder fer front a la major part de les situacions que puguin sorgir quan es viatja per zones on es utilitza la llengua.
 • Poder produir textos senzills i coherents sobre temes familiars o d’interès personal.
 • Poder descriure experiències, esdeveniments, desitjos, aspiracions, Així com justificar Breument les seves opinions o explicar els seus plans.

 

CONTINGUTS

 

 Gramàtica

 • Mixed conditionals
 • Modifying comparisons
 • Cleft sentences
 • Making comparisons
 •  So & well
  • Either or/ neither nor
  • Articles
  • Relative clauses
  • So/ such
  • Reporting verbs
  • Perfect and continuous

 

Temes

 • Sport
 • Shopping
 • Business and finance
 • Talking about ideas and inventions
 • Describing gadgets
 • Experiences
 • Night expressions
 • Idiomatic expressions