« tornar

201212 - Anglès Oral: Conversa Bàsic (A2-B1)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 10 d'octubre de 2019 al 30 de gener de 2020. De 18:00 a 20:00
Dies Djous
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 30
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

DESCRIPCIÓ

Curs destinat a estudiants amb un nivell Elemental/ Pre-intermedi, que volen practicar conversa anglès per viatjar o refrescar el seu nivell. La comprensió i l'expressió orals són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent al A2 o haver fet orientativament dos anys d’anglès.

 OBJECTIUS

Millorar la expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès

 • Aprendre d’interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària.
 • Adquirir confiança ,fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos i donar opinions
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

Metodologia

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

 

CONTINGUTS

Els articles i escolta serien elegits per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge / interès:

 • Introducing yourself
 • Personality and Character
 • Appearance
 • Hobbies and interests
 • Shopping in English
 • Food and drink
 • Describing places
 • Music and songs
 • Checking in at a hotel
 • Ordering food in a restaurant
 • Health: At the pharmacy
 • Asking for and giving directions, etc