« tornar

201214 - Cambridge TS1A Starter 1/2 (A1)

Tipus Cursos intensius d'anglès
Àrea temàtica Cambridge English online courses - Tardor 2019
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data Del 30 de setembre de 2019 al 14 de febrer de 2020. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs obert a tots els participants sense coneixements d’anglès i per als que vulguin repassar l’anglès bàsic.

OBJECTIUS

Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin expressar-se amb eficàcia en situacions de comunicació en llengua anglesa a nivell de principiant, amb les competències de comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrita corresponents al nivell A1 (segons el Marc europeu comú de referència).

* Facilitar a l'alumne termes de vocabulari actual bàsic a nivell de principiant A1 perquè els pugui utilitzar en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.
* Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell de principiant.
* Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell de principiant A1
* Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.

Touchstone, second edition 1A .

 CONTINGUTS

1. All about you. Hello and good bye. Names. Personal Information. Are you here for the concert?
2. In class. Classmates. What's in your bag? In the classroom. What's the word for this in English?
3. Favorite people. Celebrities. People we know. Familiy. This is a friend of mine
4. Everyday life. In the morning. Routines. Do you come here every day? On average
5. Free time. Going out. TV shows. Do you go straight home? Internet Addicts
6. Neighborhood. Nice places. What time? It's a great place to live. Advertising