« tornar

Debat sobre la governança universitària

El 7 de març de 2013 es va celebrar a la Sala Ramon Fuster el debat sobre La governança universitària. Es tracta d'una iniciativa que pretén fomentar l'intercanvi d'idees sobre el present i el futur de la universitat catalana, en el marc de l'actual debat sobre el tema i des d'una perspectiva professional, pròxima a la vida acadèmica però des del que coneixem com a societat civil.

Hi van intervenir: Claudi Alsina Català, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya; Josep Anton Ferré Vidal, director de l’Agència de Qualitat Universitària; Joan Guardia Olmos, professor de la Universitat de Barcelona, i Josep Joan Moreso Mateos, rector UPF.
 
El moderador del debat va ser Jordi Matas Dalmases, professor de la Universitat de Barcelona

La idea d'organitzar aquest debat sorgeix de la presentació, feta també al Col·legi, de l'obra de Barbara Kehm La gobernanza de los sistemas universitários, publicada por ICE-UB/Octaedro a finals de desembre del 2012. El tema ha adquirit una especial importància a partir d'alguns recents debats i informes sobre la qüestió en algunes universitats, en el Consell Interuniversitari de Catalunya i, tan sols uns dies abans, al Comitè d'Experts creat pel Ministre d'Educació. Els organitzadors van plantejar la qüestió des d'una perspectiva de país, tenint presents els diversos discursos o narratives existents i les dimensions que cal considerar.

El moderador del debat va plantejar la sessió partint de la constatació de l'heterogeneïtat d'orientacions dels informes existents i del fil conductor comú que considera que existeix en el discurs dels ponents. De fet, les exposicions es van centrar en qüestions relatives a les estructures universitàries i els processos de presa de decisions, les noves formes de governança i problemes de legitimitat democràtica.

Si haguéssim de remarcar algunes idees o conceptes clau sorgits en el debat, tant en les exposicions del ponents com en el debat amb el públic assistent, afirmaríem que, en els temes de governança de la universitat, no hi ha una solució única, perquè cada país ha de fer el seu camí a partir de la seva pròpia realitat; la importància dels models de verificació i avaluació de les titulacions, basat en la confiança i la transparència; l'existència de molts perfils en el professorat i la necessitat de millorar els sistemes de rendiment de comptes a la societat; l'adequació d'un model col·legial de govern de la universitat, fugint de models burocràtics; la necessitat de simplificar estructures i de tenir òrgans de govern amb participació d'agents externs; la llibertat acadèmica i la mobilitat del professorat; la flexibilitat en la planificació i l'organització de les titulacions i la necessària cooperació entre les universitats. Com era d'esperar, van sortir també els problemes del model de finançament de les universitat i la greu situació que travessen les finances de les nostres universitats.

El debat va donar l'oportunitat de debatre temes d'indubtable interès social i professional, i ha permés tornar a constatar l'existència d'un ampli consens català al voltant de les qüestions majors debatudes i sotmeses a discussió en l'actual conjuntura universitària.