« tornar
Consell Escolar

Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català d’immersió lingüística

El Consell Escolar de Catalunya, del qual forma part el nostre Col·legiu, es va reunir el 12 de desembre del 2012 en sessió plenària extraordinària al Palau de la Generalitat per valorar els plantejaments relatius a la llengua catalana de l’Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació presentada
pel Ministeri d’Educació, i va aprovar per consens una declaració en defensa del model català d'immersió lingüística.

Text íntegre de la declaració