« tornar

El CDL s'adhereix al Pacte contra la segregació escolar

El 18 de març es va signar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, fomentat pel Síndic de Greuges, al qual s’ha adherit el Col·legi, com també la majoria d’agents de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari i institucional, entre els quals hi ha més de vint-i-cinc entitats de l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants.

La segregació escolar suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides dels drets de l’infant i per la legislació en matèria d’educació. Aquest fenomen limita les oportunitats de l’alumnat d’assolir el seu màxim desenvolupament possible, bé perquè incideix directament en els seus resultats acadèmics i condiciona les seves trajectòries formatives, bé perquè dificulta les seves possibilitats de socialització en entorns escolars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en què viu.

Més informació a la web del Síndic.