« tornar


El Col·legi firma un conveni en matèria de mediació amb el Departament de Justícia

El 12 de juliol es va firmar un conveni de col·laboració en matèria de mediació entre el Departament de Justícia i el Col·legi.

Mitjançant la signatura d'aquest conveni, la nostra entitat es compromet a desenvolupar les funcions que, com a col·legi professional en l'àmbit de la mediació, estableix la Llei.

Entre les diverses funcions que tenen encomanades, han de gestionar el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i comunicar-ne les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; proposar al Centre de Mediació la persona mediadora quan les parts s'adrecin al col·legi professional i dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.

A partir de la signatura del conveni, els doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya podran desenvolupar les funcions establertes per la Llei de mediació i el reglament corresponent, tal com ja ho fan altres professionals, ampliació que ha permès comptar amb la col·laboració d'altres agents més enllà dels que tradicionalment intervenien en la mediació.

Contingut íntegre del conveni