« tornar


El Col·legi participa en Ara és demà, un debat sobre el futur de l’educació a Catalunya

El Col·legi va ser una de les entitats que va fer aportacions a aquest debat, organitzat per la Generalitat.

La junta del Col·legi es va reunir en cinc sessions de treball per tal de reflexionar sobre el document Ara és demà. Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya que el Consell Escolar de Catalunya va fer públic a finals del 2016 amb la intenció de promoure un debat entre tota la comunitat educativa al voltant de cinc ponències elaborades per experts, cinc textos que podrien ser la base d’un discurs refundacional de l’educació i l’ensenyament per a la Catalunya dels pròxims anys.

Les aportacions del Col·legi són breus i repartides en cinc blocs, seguint l’estructura que el mateix Consell Escolar proposa. No cal dir que la ponència que desperta més interès al Col·legi és la dedicada al “Professorat”, justament perquè el CDL és el col·legi professional dels docents, peça fonamental del sistema i engranatge nuclear per al motor de funcionament i de canvi.

Document íntegre de les aportacions del Col·legi.