El degà, Àlex Rocas, participa en la presentació de l'acte "Desenvolupament professional docent. Propostes de millora en el marc de l’agenda Educació 2023"

Col·legi Oficial

El dia 30 de gener es va presentar al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona l'acte "Desenvolupament professional docent. Propostes de millora en el marc de l’agenda Educació 2023", entre les quals destaquen el pla pilot Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya i el marc de les competències professionals docents.

El dia 30 de gener es va presentar al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona el projecte de desenvolupament professional docent, a partir de dues iniciatives: el Sensei. Programa de residència inicial docent de Catalunya, i la revisió i actualització dels plans de formació permanent del professorat. En l'acte van intervenir el conseller d'Educació, Josep Cambray, i el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras.

En aquest programa, el Departament d'Educació fa un seguit de propostes per repensar la formació inicial docent, l’acollida al sistema educatiu dels nous professionals i la formació permanent del professorat. L’objectiu és capacitar el professorat que s’inicia en la docència i assentar de manera pràctica les competències i els aprenentatges clau per al creixement professional del professorat.

El degà del Col·legi, Àlex Rocas, va participar en la taula rodona sobre el procés de reflexió sobre la formació: objectius, condicions i expectatives. Va posar l'accent en la formació permanent dels docents i en la figura del codi deontològic de la professió docent, eix vertebrador de la professió, dues eines imprescindibles per avançar en l'excel·lència dels professionals a qui es confia l'educació dels infants i joves.

Per a més informació: Departament d'Educació (gencat.cat)