« tornar


El vicedegà, Àlex Rocas, assisteix a l’acte de presentació del Projecte Social del Liceu

El Gran Teatre del Liceu va presentar, el 12 de gener, el seu Projecte Social, un dels 3 vectors directors del Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017, juntament amb els de qualitat artística i sostenibilitat econòmica. Un projecte que vol donar resposta a la missió del Teatre de ...promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i potenciació de la cultura i més específicament, de l’operística...

Àlex Roca va assistir a l’acte en representació del Col·legi, que és una de les entitats de la societat civil que col·labora en aquesta iniciativa.