« tornar

Eleccions per renovar la Junta de Govern del CDL

De conformitat amb el que estableixen els nostres Estatuts (Art. 27-34), la Junta de Govern del nostre Col·legi convoca eleccions per a la renovació de tota la Junta de Govern, que se celebraran el dia 20 de febrer de 2019, a la seu social del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8, principal), on hi haurà la mesa electoral, de 10 a 20 h.
Al tauler d’anuncis del Col·legi, durant els dies compresos entre el 9 de gener i 19 de febrer de 2019, s’hi exposarà la llista oficial d’electors. El 18 de gener es tancarà el termini de reclamacions relatives a errors del cens de col·legiats amb dret a vot.
Tota la informació, com també totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del procés electoral, es faran públiques en el tauler d’anuncis oficials de la nostra entitat i a la nostra pàgina web.