« tornar


Editorial

Entorn de la LOMCE: el perquè del nostre manifest

Sense entrar en l’anàlisi detallada de tots i cadascun dels aspectes polèmics que presenta la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de  la Educación (LOMCE), allò que pretén el Col·legi amb aquest breu manifest és donar suport a totes les instàncies educatives del país i a tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa que s’hi han mostrat preocupats, crítics, reticents o obertament contraris.

Ho fem conseqüents amb les declaracions que hem anat publicant en aquest sentit al llarg del procés d’elaboració d’aquesta llei i amb les opinions manifestades.

Ho fem, també, conseqüents amb l’esperit que impregna el nostre programa de govern –i la lletra que el concreta– en el sentit de voler intervenir, amb la justa pretensi de particpar la intencinifestacions culturlas, cat actual sobre els l llarg del proc de particpar la intencinifestacions culturlas, cat actual sobre els l llarg del procó de ser escoltats, en l'ampli discurs i en el debat actual sobre els grans temes que preocupen el país en totes les seves manifestacions culturals, cíviques i polítiques, i amb la intenci de particpar la intencinifestacions culturlas, cat actual sobre els l llarg del procó de participar activament en el debat d’aquests projectes, en el seu plantejament, en la seva articulació i en la seva discussió. I, sobretot, amb la voluntat de fer-ho des d’una inequívoca posició de fidelitat al país, de catalanitat i de servei a la professió docent, intervenint activament en la discussió sobre els grans temes de l’educació que la conjuntura de relacions amb Espanya i Europa propicia necessàriament. En aquest moment d’avantprojecte de la LOMCE, volem fer explícit aquest compromís davant una llei que, pensada i articulada sense cap consens, suposa una manifesta interferència competencial en el sistema educatiu català, molt especialment en el sistema d’immersió lingüística, l’eficiència i la bondat del qual  per a la cohesió social i com a model educatiu només es pot discutir des de la ignorància dels seus resultats o des d’una dubtosa bona fe, tot denunciant una problemàtica fictícia que ningú no pot constatar objectivament. Perquè no existeix.

Així doncs, justament ara ens pertoca qüestionar aquest avantprojecte de llei orgànica per invasiva: perquè conculca competències legalment i legítimament atribuïdes fins ara a la Generalitat de Catalunya; per coactiva: perquè imposa contundentment una llei sense cap procés de debat previ a la seva elaboració, preterint –i menystenint– la participació dels agents socials i la comunitat educativa; per regressiva: perquè presenta una proposta preocupant pel seu caràcter involucionista i pel retorn a models arcaics que suposàvem definitivament superats, i en què la intencionalitat pedagògica prepondera per damunt de les necessitats pedagògiques.

En aquest sentit en discutirem, doncs, la intenció última, l’oportunitat i el qüestionament manifest del sistema educatiu català, la continuïtat de l’escola inclusiva i l’actual model d’immersió lingüística. I molts altres aspectes.

Amb aquesta idea subscriurem l’ampli document/informe que, a propòsit d’aquest avantprojecte, pugui elaborar el Consell Escolar de Catalunya, del qual formem part en tant que col·legi professional dels docents.

Sobretot, però, estarem al costat de tots els docents, col·legiats o no, i atendrem les seves opinions, les seves queixes i les seves reivindicacions professionals que la LOMCE, si és finalment aprovada i aplicada, pot conculcar severament.

Consultar manifest