Escola de Tardor

 

Presentació

L’oferta formativa de l’Escola de Tardor inclou cursos, seminaris i jornades, que s’imparteixen entre els mesos d’octubre i desembre del 2021. 

La formació versa sobre diferents temàtiques: llengua i literatura, tecnologia digital, ciències socials, innovació educativa i ciències experimentals. A més, oferim l'Aula Virtual d'anglès, amb cursos al llarg del curs 2021-2022.

Els cursos estan reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació.

Tipologia de cursos

  • Cursos de 15 hores lectives, de periodització setmanal.
  • Cursos intensius de 15 hores lectives, en format seminari.

En cada curs s’especifica la tipologia, les dates d’impartició, la temporització, els objectius i la metodologia, entre altra informació.

Preu

Col·legiats, 55 €; no col·legiats, 75 €

Els cursos són bonificables a través de la Fundació Tripartida. Per a més informació, adreceu-vos al vostre centre de treball.Col·legiats, 55 €; no col·legiats, 75 €.

També podeu consultar l’Acord de 23 de febrer de 2021, de la Junta de Govern sobre reduccions dels imports d'inscripció als cursos de formació permanent del Col·legi.

Inscripció

 Us hi podeu inscriure a partir del 28 de juliol de 2021:

  • Per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA)
  • Personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu o VISA).

 

Informació addicional

Cal assistir al 80% de les hores lectives del curs per obtenir-ne el certificat.

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Si un curs no arriba al nombre mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula.

Per gaudir del preu de col·legiat cal estar donat d'alta al Col·legi des del començament fins al final del curs.

 

 Metodologia d'aula i innovació educativa

    Títol Professorat Data i hora  
221001 Dinàmiques creatives per motivar i dinamitzar l’aula Mireia Asensio Del 8 de novembre al 21 de desembre de 2021. De 18:00 a 20:00 +Info
221002 Gestió del currículum i avaluació competencial Cipriano Olmos Hernández Del 4 d'octubre al 8 de novembre de 2021. De 16:00 a 19:00 +Info

Llengua i literatura

    Títol Professorat Data i hora  
221201 Anàlisi i reflexió lingüística a les PAU de llengua castellana 2022 (places exhaurides) Francesc Reina González, Silvia Rodríguez Del 7 al 28 d'octubre de 2021. De 17:00 a 20:00 +Info
221201B Anàlisi i reflexió lingüística a les PAU de llengua castellana 2022 (places exhaurides) Francesc Reina González, Silvia Rodríguez Del 18 de novembre al 16 de desembre de 2021. De 17:00 a 20:00 +Info
221202 Ensenyar llengua i literatura a través de projectes didàctics a l'ESO Albert Bayot Del 21 d'octubre al 2 de desembre de 2021. Connexions: 21 i 28 d'octubre, 4 i 25 de novembre i 2 de desembre. De 18:00 a 20:00 +Info
221203 Literatura Catalana de modalitat amb perspectiva de gènere Adriana Nicolau Jiménez Del 2 al 15 de novembre de 2021. De 18:00 a 20:00 +Info

Aprenentatge amb tecnologies digitals

    Títol Professorat Data i hora  
221400 Classroom i entorn Google a l’aula Xavier Medina Yrigoyen De l'11 al 23 de novembre de 2021. De 0:00 a 0:00 +Info

Ciències experimentals

    Títol Professorat Data i hora  
221401 Activitats “bàsiques” per aprendre física i química a l’ESO Marta Segura Fàbregas, Sónia Pérez Méndez Del 20 al 28 d'octubre de 2021. De 17:00 a 19:00 +Info