Escola de Tardor

L’oferta formativa de l’Escola de Tardor us ofereix cursos de diferents àmbits, amb una durada de 15 h de durada, i es realitzaran entre els mesos d’octubre i de desembre.  També, hi trobareu en la programació seminaris i jornades.

Els cursos es realitzaran en format virtual.

Tipus de cursos:

  • Cursos de 15 h lectives amb periodització setmanal.
  • Cursos intensius de 15 h lectives, el format seminari us permet realitzar-los en tan sols dues o tres setmanes.

 

Trobareu especificat en cada curs la seva tipologia, les dates de realització i la temporització, objectius, metodologia i d’altres detalls

Per a tots els cursos s’ha sol·licitat el corresponent reconeixement dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació (Procediment de promoció docent per estadis.), en aquests moments pendent de resolució. 

Inscripció  

A partir del 28 de juliol de 2021

La inscripció es pot fer:
– Per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA)

– Personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu o VISA)

 

Altres informacions:

Consulteu l’ACORD de 23 de febrer de 2021, DE LA JUNTA DE GOVERN SOBRE REDUCCIONS DELS IMPORTS D'INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL COL·LEGI 

Els cursos són bonificables a través de la Fundación Tripartita. Per a més informació, consulteu el vostre centre de treball.

Consulteu, també, la nostra Aula virtual d'anglès per a aquesta tardor.

 

NORMATIVA

Cal assistir al 80% d e les hores lectives del curs per obtenir el certificat.

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula

Per gaudir del preu de col·legiat cal estar d'alta del Col·legi des de l'inici fins a la finalització del cursMetodologia d'aula i innovació educativa

    Títol Professorat Data i hora  
22101 Dinàmiques creatives per motivar i dinamitzar l’aula Mireia Asensio Del 4 d'octubre al 15 de novembre de 2021 (connexions en temps real per determinar). De 0:00 a 0:00 +Info
22102 Gestió del currículum i avaluació competencial Cipriano Olmos Hernández Del 4 d'octubre al 8 de novembre. De 16:00 a 19:00 +Info

Llengua i literatura

    Títol Professorat Data i hora  
22101 Anàlisi i reflexió lingüística a les PAU de llengua castellana 2022 Francesc Reina González, Silvia Rodríguez Del 7 d'octubre al 28 d'octubre. De 17:00 a 20:00 +Info
22102 English Tech Tasks With a Twist Montse Irun Del 13 d'octubre al 17 de novembre (connexions: 13 i 23 d'ctubre i 3 de novembre). De 17:00 a 19:00 +Info
22103 Ensenyar llengua i literatura a través de projectes didàctics a l'ESO Albert Bayot Del 14 d'octubre al 25 de novembre Connexions: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021 i 18 i 25 de novembre de 2021 . De 18:00 a 20:00 +Info
22104 Literatura Catalana de modalitat amb perspectiva de gènere (seminari) Adriana Nicolau Jiménez De l'1 al 19 de novembre de 2021 (connexions síncrones els dies 4, 5 i 6 de novembre). De 18:00 a 20:00 +Info

Ciències socials

    Títol Professorat Data i hora  
22122 Assumpció del passat i memòria històrica (seminari) 14 i 15 d'octubre. De 17:00 a 20:00 +Info

Aprenentatge amb tecnologies digitals

    Títol Professorat Data i hora  
22131 Classroom i entorn Google a l’aula Xavier Medina Yrigoyen De l'11 al 23 de novembre de 2021. De 0:00 a 0:00 +Info

Ciències experimentals

    Títol Professorat Data i hora  
22141 Activitats “bàsiques” per aprendre física i química a l’ESO Del mes d'octubre al mes de novembre de 2021. De 0:00 a 0:00 +Info