Escola de Tardor

Cursos reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament (Procediment de promoció docent per estadis.)

Inscripció 

A principis de setembre del 2020

La inscripció es pot fer:

– Personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu, amb xec o VISA)
– Per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA)

Les persones en atur tindran un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà que ens presentin el document original d’estar inscrits a l’INEM en el moment de fer la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la seu del Col·legi.

Els cursos són bonificables a través de la Fundación Tripartita. Per a més informació: formacio@cdl.cat

Promoció especial de col·legiació


Si encara no us heu col·legiat i us voleu inscriure a l'Escola de Tardor, durant el període d'inscripció us podeu col·legiar sense abonar els 104 € dels drets d'inscripció. Així doncs, només hauríeu de pagar la quota col·legial corresponent al segon semestre del 2019, que són 52 €.


NORMATIVA

Cal assistir al 80% d’hores per obtenir el certificat.

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula

Per gaudir del preu de col·legiat cal estar d'alta del Col·legi des de l'inici fins a la finalització del cursMetodologia d'aula i innovació educativa

    Títol Professorat Data i hora  
211000 Nou currículum, noves programacions. Programar i avaluar per competències Cipriano Olmos Hernández del 5 d'octubre al 21 de desembre de 2020. De 15:00 a 17:00 +Info
211001 Aprenentatge basat en projectes - ABP    Laura-Agnes Boyd Cahué xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211002 L’atenció a la diversitat a secundària xx. De 0:00 a 0:00 +Info

Llengua i literatura

    Títol Professorat Data i hora  
211200 Joan Brossa i la poesia experimental Judith Barnés Martín xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211201 Pregunta-ho als avis: llengua i escriptura d’històries familiars xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211202 La GEIEC en l’ensenyament i l’edició Joan Abril Español de 9 al 23 de novembre de 2020. De 0:00 a 0:00 +Info
211203 Escriptura creativa i pensament Montse Barderi xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211204 Llenguajocs. Recursos lúdics per a l’ensenyament de la llengua xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211205 Gramàtica reflexiva i competencial. Exercicis de gramàtica orientats a les PAU (II) Anna Paradís Pérez, Ares Llop Naya, Cristina Buenafuentes de la Mata, Ignacio Bosque xx. +Info

Ciències socials

    Títol Professorat Data i hora  
211300 Com fer ciències socials digitals per a centennials xx. +Info
211301 Com usar els qüestionaris del moodle per ensenyar a comentar imatges artístiques online Frederic Chordà Riollo xx. De 0:00 a 0:00 +Info

Ciències experimentals i robòtica

    Títol Professorat Data i hora  
211400 Recursos multimèdia per a professors de física i química Frederic M. Roquet-Jalmar Tascón xx. De 23:00 a 0:00 +Info
211401 El color i la química a través de relats. Proposta de treball M. del Tura Puigvert Masó, Rosa M. Melià Avià xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211402 Temes de física moderna Sandro Maccarrone Heredia xx. De 0:00 a 0:00 +Info

Competència matemàtica

    Títol Professorat Data i hora  
211500 L’àmbit matemàtic, científic i tecnològic. El MACITEC Mikel Martín Relancio xx. De 0:00 a 0:00 +Info

Aprenentatge amb tecnologies digitals

    Títol Professorat Data i hora  
211700 3 eines 2.0 per avaluar els teus alumnes Xavier Medina Yrigoyen xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211701 Les teves classes en un espai de ràdio per podcast? Treballa els teus continguts d’aula per mitjans orals, escrits, potenciant la competència lingüística i digital Xavier Medina Yrigoyen xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211702 Tecnologies i ensenyament I David Casacuberta Sevilla, Ferran Gadea Gambús xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211703 Tecnologies i ensenyament II Ferran Adell Espanyol xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211704 Desenvolupament d’apps educatives xx. De 0:00 a 0:00 +Info

Eines de millora personal i altres

    Títol Professorat Data i hora  
211900 Mindfulness bàsic per a educadors Agustí Guisasola i Prados xx. De 0:00 a 0:00 +Info
211901 Relaxació i benestar emocional Ester Bach Cobacho del 22 d'octubre al 12 de novembre de 2020. De 18:00 a 20:00 +Info
211902 Comunicació emocional: una forma de comunicar afectiva i efectiva Carme Pujol Serrano xx. De 0:00 a 0:00 +Info