Escola de Tardor

 Aviat estarà disponible tota l'oferta formativa.

 Llengua i literatura

    Títol Professorat Data i hora  
231201 Creativitat literària: la nova matèria del nou batxillerat. Enfocaments, eines didàctiques i activitats (llengua catalana i llengua castellana) Francesc Reina González Del 27 d'octubre al 24 de novembre de 2022. De 17:00 a 19:30 +Info
231202 Gramàtica competencial de la llengua castellana a l’ESO: continguts, conceptes, activitats d’acord amb la Nueva Gramática de la Lengua Española Francesc Reina González, Silvia Rodríguez Del 4 d'octubre al 25 d'octubre. De 17:30 a 19:30 +Info
231203 Preparació per a les proves de nivell C2 De l'11 d'octubre de 2022 al 17 d'abril de 2023. De 17:30 a 19:00 +Info

Metodologia

    Títol Professorat Data i hora  
231000 Desplegament curricular. Programació i avaluació competencial Cipriano Olmos Hernández Del 3 d'octubre al 5 de desembre de 2022. De 16:00 a 18:00 +Info

Anglès

    Títol Professorat Data i hora  
231204 Anglès oral: fluïdesa i domini (B2-C1) Martin Delaney Boland Del 5 d'octubre de 2022 al 7 de juny de 2023. De 18:00 a 20:00 +Info