Aquest any, en el marc de la 49a Escola d'Estiu del Col·legi, inaugurem la primera edició de l'Escola de d'Estiu Josep Pallach a les comarques gironines, una iniciativa conjunta de la Fundació Josep Pallach i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el col·legi de docents, que se circumscriu en l'acord permanent de col·laboració establert entre ambdues institucions l'any 2021.

Per tant, l'Escola d'Estiu Josep Pallach, de les comarques gironines, té la voluntat d'estendre la formació permanent dels docents, de manera presencial, a les comarques gironines, en unes dates, les del final de curs, que conviden no sols a l'anàlisi i a la revisió del que hem fet, sinó també a l'estímul per millorar amb il·lusió el que hem de fer. Per això, l'oferta de cursos pretén ajudar el professorat a conèixer millor l'entorn on desenvolupa la seva tasca i proporciona activitats complementàries de formació.

Per adaptar-nos als nous reptes, cal pensar noves estratègies didàctiques, recuperar la nostra tradició pedagògica i mantenir viva la il·lusió que ens mou cada dia a entrar a les aules, on es desenvolupa la nostra tasca i el nostre esforç.