Escola d'Hivern

Hem acabat l’Escola d’Hivern amb un gran èxit de participació.

El CDL, en la seva missió d’oferir formació continuada per a la pràctica docent, ha proposat, entre els mesos de gener i maig, un ventall de cursos de diferents matèries i àmbits, que han permès aprofundir en diversos temes, així com actualitzar aspectes metodològics, recursos i eines per a l’ensenyament als nostres dies, com ara formació relacionada amb la programació competencial i l’ús de les TIC a l’aula, entre d’altres.

S’hi han ofert cursos presencials, semipresencials i en línia, a fi de facilitar la formació des de qualsevol lloc i compatibilitzar-la amb l’horari laboral.

A finals del mes de juliol podreu consultar l’oferta dels cursos de l’Escola de Tardor.