2023-2024

Especialista en mediació, gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat

T’agradaria incorporar-te de manera professional al món de la mediació? 

Al curs Especialista en mediació, gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat adquiriràs les habilitats necessàries per desenvolupar-te com a mediador, i podràs accedir al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Catalunya i al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

El curs és organitzat per Logos Media i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

L'objectiu general del curs és facilitar que l’alumnat pugui obtenir la capacitació i les habilitats necessàries per mediar en conflictes de manera satisfactòria i com a nova professió, i aplicar tècniques mediadores molt útils per gestionar de manera eficient discrepàncies i conflictes en tots els àmbits professionals, amb especial incidència en la coordinació de parentalitat.

Metodològicament, es combinen les noves tecnologies d’aprenentatge amb l’efectivitat de les classes en línia molt pràctiques, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat i assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació i altres metodologies d’intervenció eficient en conflictes.

El curs és de 240 h, 224 en format virtual  i 16 h de pràctiques presencials. Els dos tallers virtuals de cada tema es faran els divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i els dissabtes al matí, de 9.30 a 12.30 h.

S’impartiran tres tallers pràctics presencials, un taller per cada mòdul (part general, part de família i part de mediació ciutadana i en organitzacions complexes).

La realització satisfactòria de la part general, de 120 hores, i les especialitats de família i de mediació comunitària, de 60 hores cadascuna, més la participació virtual en els tallers setmanals  i en els tres seminaris/tallers pràctics, que es duran a terme durant el curs, comporta l’obtenció del títol d'Especialista en mediació i gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat.

Podeu accedir al programa complet del curs en aquest enllaç.

 

Formació 2023-2024 homologada pel Centre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia, Drets i Memòria

Sessió presencial: dissabte, 21 d’octubre de 2023. De 10 a 14 h

Lloc: Seu del CICAC (C/ Roger de Llúria, 113, 2a planta – Barcelona)

Participants:

Degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicienciats en Filosofia i Lletres: Sr. Àlex Rocas Jordi
Presidenta de la Comissió de Mediació del CICAC: Sra. Marta Martínez i Gellida
Direcció del curs: Dra. Anna Vall i Dr. Carlos Villagrasa
Coordinació del curs: Sra. Cristina Bargalló

* Nota:

El programa inicial es completarà amb les sessions presencials següents:

 1. Dissabte, 6 d'abril: Sessió de teoria sistèmica aplicada a la gestió de conflictes amb Enric Soriano. Seu del Consell de 10 h a 13 h  
 2. Divendres, 19 d'abril: Sessió de casos pràctics amb Toni Vidal. Seu del Consell, de 16.30 a 20.30 h
 3. Divendres, 26 d'abril: Presentació de l'activitat de l'entitat "Cercles.cat" del Departament de Justícia a càrrec de la responsable Eva Ortíz. Seu del Col·legi, de 17 a 20 h 
 4. Dissabte, 27 d’abril: Sessió de casos pràctics amb Anna Vall. Seu del Col·legi, de 10 a 13 h

 

BLOC DRET PRIVAT: 60 HORES (30 hores estudi + 30 hores de pràctiques)

 • 28 hores lectives: 24 h virtuals + 4 h presencials
 • 32 hores treballs i activitats: Plataforma virtual

 

TEMA 1: La tipologia i metodologia en conflictes a l’àmbit del dret privat

Durada: 3 hores lectives + 4 h treballs i activitats

DIVENDRES 16/02/24 (sessió EN LÍNIA)

Durada:  3 h lectives  – Juan Antonio Ruiz

 1. Aspectes bàsics: tipologia de conflictes i els perfils de les persones participants
 2. Conflictes de caràcter privat en els quals es pot evitar un litigi davant dels jutjats. Negociació i establiment d’acords

 

TEMA 2: Conflictes de convivència

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

DISSABTE 23/02/24 (sessió EN LÍNIA)

Durada: 3 hores lectives  – Rafa Llinàs

 1. Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència
 2. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva
 3. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn

 

TEMA 3:  Conflictes de convivència

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

DIVENDRES 01/03/24 (sessió EN LÍNIA)

Durada: 3 hores lectives  – Rafa Llinás

 1. Conflictes comunitaris i multiculturalitat
 2. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes
 3. Tècniques de participació ciutadana
 4. El diàleg públic
 5. Open Space

 

TEMA 3:  Conflictes en organitzacions i empreses familiars

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

DIVENDRES 01/03/24 (sessió EN LÍNIA)

Durada: 3 hores lectives  – Manel Canyameres

 1. Mediació en l’empresa familiar i successions

 

DISSABTE 02/03/24 (sessió EN LÍNIA)

3 hores lectives  – Blanca Barredo

 1. Conflictes entre organitzacions i en equips de treball
 • El seu abordatge des de la mediació. Estratègies
 • Diàlegs apreciatius
 • La jerarquia i el poder a les organitzacions

 

TEMA 4: La mediació en les organitzacions de salut

Durada: 3 hores lectives + 4 h treballs i activitats

DIVENDRES 08/03/24 (sessió EN LÍNIA)

 • 3 hores lectives  – Sara Davi
 1. Conflictes en l’àmbit sanitari
 2. L’aplicació de la mediació de conflictes entre pacients i professionals de la salut

 

TEMA 5: La mediació en l’àmbit penal

Durada: 3 hores lectives + 4 h treballs i activitats

DISSABTE 09/03/24 (sessió EN LÍNIA)

Durada: 3 hores lectives  – Anna Vall

Mediació en l’àmbit penal

 

TEMA 6: Conflictes veïnals, l’assetjament immobiliari (blooking). Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca de l’administració de finques

Durada: 3 hores lectives + 4 h treballs i activitats

DIVENDRES 15/03/24 (sessió EN LÍNIA)

Durada: 3 hores lectives  – Emmanuela Carmenati

 1. Conflictes veïnals
 2. Arrendaments urbans
 3. Propietat horitzontal

 

CAMPUS VIRTUAL (plataforma formativa)

Durada: 32 hores treballs i activitats

Període: del 28 de febrer al 8 d’abril de 2024

 

TALLER PRESENCIAL:

Durada: 4 hores lectives

DISSABTE 16/03/24 (de 10 a 14 h)

SEU CDL: Rbla. de Catalunya, 8 (Barcelona)

Taller pràctic (activitat avaluativa):

4 hores lectives – Antoni Vidal i Manel Canyameres

 

Formació ajustada a les directrius reglamentàries establertes per a la inscripció en el Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya i per a la inscripció en el Registre de Professionals de la Mediació del Ministeri de Justícia.

____________________________________________________________________________________

 

Sessió PRESENCIAL: Dissabte, 21 d’octubre de 2023

De 10 a 14 h

Lloc: Seu del CICAC (C/ Roger de Llúria, 113, 2n Barcelona)

Durada: 4 hores

 • Degà del CDL: Sr. Àlex Rocas Jordi
 • Presidenta de la Comissió de Mediació del CICAC: Sra. Marta Martínez i Gellida
 • Direcció del curs: Dra. Anna Vall i Dr. Carlos Villagrasa
 • Coordinació del curs: Sra. Cristina Bargalló

 

BLOC GENERAL: 120 hores (90 hores estudi + 30 hores pràctiques)

 • 38 hores lectives: 34 h virtuals + 8 h presencials
 • 82 hores treballs i activitats: plataforma virtual

 

TEMA 1: El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i les formes de gestió

Durada: 6 hores lectives + 16,50 h treballs i activitats

 

DIVENDRES 27/10/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. El conflicte:

3 hores lectives – Ànsel Guillamat

 • Definició
 • Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte
 • Casos d’alta conflictivitat i recurrents als jutjats

 

DISSABTE 28/10/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Gestió de conflictes:

3 hores lectives – Ànsel Guillamat

 • Tractament i gestió de les emocions i de l’agressivitat
 • El bloqueig en la comunicació

 

TEMA 2: Introducció a la mediació. Marc jurídic aplicable: català, estatal i europeu.

Durada:  6 hores lectives + 16 h treballs i activitats

 

DIVENDRES 03/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Introducció marc jurídic: 3 hores lectives  - Antoni Vidal
 • La Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Reglament que desenvolupa la Llei
 • Les directives europees. Recomanacions del Consell d’Europa
 • La nova Llei 9/2020 de 31 de juliol de modificació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya i de la Llei 15/2009 de mediació

DISSABTE 04/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Regulació jurídica: 3 hores lectives  - Antoni Vidal
 • La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils
 • Conseqüències de la mediació i repercussions jurídiques, econòmiques i fiscals
 • Validesa dels acords en mediació

 

TEMA 3: Estructura i etapes del procés de mediació: principis, disseny del procés i pràctica de la mediació

Durada:  6 hores lectives + 16,50 h treballs i activitats

DIVENDRES 10/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Estructura i etapes:

3 hores lectives – Anna Vall

 • Principis, procés i pràctica de la mediació
 • Canvi de paradigma: cultura de la convivència

 

DISSABTE 11/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Identificació d’interessos i necessitats:

3 hores lectives – Anna Vall

 • Posicions, interessos i necessitats

 

TEMA 4: Perfil de la persona mediadora i de la persona coordinadora de parentalitat. Tècniques, habilitats i competències

Durada: 6 hores lectives + 16,50 h treballs i activitats

DIVENDRES 17/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Competències personals en l’exercici:

3 hores lectives– Maria Munné

 • Perfil persona mediadora
 • Perfil de la persona coordinadora de parentalitat

 

DISSABTE 18/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Habilitats i competències:

3 hores lectives  – Maria Munné

 • Comunicació i observació
 • Intel·ligència emocional
 • Assertivitat i empatia
 • Programació neurolingüística (PNL)

 

TEMA 5: Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació

Durada: 6 hores lectives + 16,50 h treballs i activitats

 

DIVENDRES 24/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. Escoles o models de mediació. Classificació d’interessos i necessitats:

3 hores lectives – Sofía Torres-Puigdomènech

 • Model Harvard: els set elements, etapes del procés, els acords i el seu seguiment
 • Model transformatiu: elements i processos, la transformació
 • Model circular narratiu: teoria sistèmica, processos i elements

 

DISSABTE 25/11/23 (sessió EN LÍNIA)

 1. El coaching aplicat a la mediació

3 hores lectives – Sofía Torres-Puigdomènech

 

CAMPUS VIRTUAL (plataforma formativa)

Durada: 82 hores treballs i activitats

Període: del 21 d’octubre de 2023 a l’11 de gener de 2024

 

TALLER PRESENCIAL:

Durada: 4 hores lectives

DISSABTE 16/12/23 (de 10h a 14h)

SEU CDL: Rbla. de Catalunya, 8 Barcelona

Taller pràctic (activitat avaluativa):

4 hores – David Espinós – Mercè Alaball

 

BLOC FAMILIAR: 60 HORES (30 hores estudi + 30 hores pràctiques)

 • 28 hores lectives: 24 h virtuals + 4 h presencials
 • 32 hores treballs i activitats: plataforma virtual

 

TEMA 1: La mediació i la coordinació de parentalitat en el context de família: conjugació d’aspectes legals, psicològics i econòmics

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

DIVENDRES 12/01/24 (sessió EN LÍNIA)

3 hores lectives – Núria Villanueva

 1. Aspectes bàsics:

- El rol de la persona mediadora en aquest àmbit d’especialització

- La relació de la persona mediadora i l’advocat/advocada. El rol de l’advocat/advocada de les parts dins d’aquest àmbit

 1. L’entorn, la tipologia de conflictes i els perfils de les persones participants
 2. Tècniques, estratègies i metodologies de la mediació familiar
 3. La figura de la persona coordinadora parental
 4. Limitacions de la mediació familiar: temes que no són mediables

DISSABTE 13/01/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. Anàlisi de les relacions entre progenitors i descendents

3 hores lectives – Joan Sendra

 

TEMA 2: Metodologia de la mediació familiar i de la coordinació de parentalitat: similituds i diferències. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

DIVENDRES 19/01/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. Metodologia de la mediació familiar i de la coordinació de parentalitat

3 hores lectives – Ànsel Guillamat

 • Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica
 • Preparació del procés: identificació del problema, informació a les parts i acceptació de la mediació. Determinació de la percepció del conflicte per cada part
 • Clarificació d’interessos i necessitats en la mediació familiar
 • Opcions i localització de punts clau i d’interessos comuns. Negociació i establiment d’acords

 

DISSABTE 20/01/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. Eines de diagnòstic i genograma

3 hores lectives – Ànsel Guillamat

 

TEMA 3: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar i de la coordinació de parentalitat. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

DIVENDRES 26/01/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. Conflicte i ruptura de la vida familiar: efectes psicològics i educatius del conflicte entre els diferents membres

3 hores lectives  – Antoni Giner

 

DISSABTE 27/01/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. La separació com a model de conflicte intrafamiliar: repercussions i abordatge de les emocions

3 hores lectives – Antoni Giner

 

TEMA 4: Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar

Durada: 6 hores lectives + 8 h treballs i activitats

 

DIVENDRES 02/02/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. Les nenes i nens adolescents en situacions de risc

3 hores lectives  – Carlos Villagrasa

 

DISSABTE 03/02/24 (sessió EN LÍNIA)

 1. Conflictes de violència domèstica

3 hores lectives  – Núria Solé

 

CAMPUS VIRTUAL (plataforma formativa)

Durada: 32 hores treballs i activitats

Període: del 12 de gener al 15 de febrer de 2024

 

TALLER PRESENCIAL:

Durada: 4 hores lectives

DISSABTE 10/02/23 (de 10h a 14h)

SEU: C/ Roger de Llúria, 113, 2n (Barcelona)

Taller pràctic (activitat avaluativa):

4 hores lectives – Carles Garcia Roqueta i Jordi Casajoana

 

Alaball. Mercè

Barredo Gutiérrez, Blanca

Canyameres Sanahuja, Manel

Carmenati, Emanuela

Casajoana, Jordi

Davi Fernández, Sara

Espinós, David

Garcia Roqueta, Carles

Giner Tarrida, Antoni

Guillamat Rubio, Ànsel

Munné, Maria

Ruiz, Juan Antonio

Llinás Salmerón, Rafa

Torras-Puigdomènech Martínez, Sofía

Sendra Montes, Joan

Solé, Núria

Vall Rius, Anna

Vidal Teixidó, Antoni

Villagrasa Alcaide, Carlos

Villanueva Rey, Núria

 

Inici del període d’inscripció: 1 de juny de 2023 fins al 15 d’octubre de 2023, a través del web del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya:

El preu del curs és de 1.900 € per a no col·legiats i de 1.600 € per a col·legiats.

Us hi podeu inscriure:

Amb l’objectiu d’oferir una formació personalitzada i de qualitat, el curs d’Especialista té un límit màxim de 50 alumnes i un mínim de 15.

Durant els mesos de juny a setembre es desenvoluparan diverses presentacions del curs.

Us convidem a assistir a la primera trobada de presentació, el dia 16 de juny a les 18 h a la seu del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8 de Barcelona). 

Dates: del 21 d’octubre de 2023 al 8 d'abril de 2024.

Horari de les classes a través de videoconferència TEAMS: divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, de 9.30 a 12.30 h.

Els quatre seminaris taller seran presencials. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els dissabtes següents al matí:

 • 21 d’octubre de 2023: Seu CICAC
 • 16 de desembre de 2023: Seu CDL
 • 10 de febrer de 2024: Seu CICAC
 • 16 de març de 2024: Seu CDL

Lloc:

 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Rambla de Catalunya, 8 pral. 08007 Barcelona.
 • CICAC. Consell de l’Advocacia Catalana: Carrer Roger de Llúria, 113, 2n pis (08013) Barcelona.

Estudi de les matèries i avaluació: mitjançant el campus virtual (Moodle) i la plataforma Microsoft Teams.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

 

Calendari acadèmic 2023-2024

Octubre

 Novembre  

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

 Juny

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2024

2024

 

 

MÒDUL COMÚ

MÒDUL MEDIACIÓ FAMILIAR I COORDINACIÓ DE PARENTALITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒDUL MEDIACIÓ CIUTADANA I EN ORGANITZACIONS COMPLEXES 

 

 

                       

 

Metodològicament, es combinen les noves tecnologies d’aprenentatge amb l’efectivitat de les classes en línia, molt pràctiques, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat i assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació.

La modalitat d’aquest curs és mixta, combina tres formats:

1. Aula virtual (ZOOM): formació síncrona i bidireccional, on es requereix la presència virtual de l’alumnat, amb suport de càmera encesa i àudio. Les sessions quedaran gravades.

Les connexions per videoconferència seran en directe perquè estan pensades per potenciar la intervenció de l’alumnat i avaluar les seves habilitats i evolució en l’aprenentatge. Per contra, l'alumnat que per un motiu justificat no pugui seguir una sessió en directe, la podrà recuperar dies més tard en diferit, com un recurs secundari.

2. Teleformació: plataforma virtual asíncrona (Moodle): http://campus2.cdl.cat/login. Flexibilitat horària per a l’alumnat (365 dies l’any, 24 hores al dia). 

3. Presencial: formació síncrona i que requereix un espai físic compartit. L’objectiu d’aquestes sessions presencials és treballar sobre casos reals de mediació (amb privacitat documental i protecció de dades).  En cas que, per causes majors l’alumnat no hi pugui assistir, i els mitjans tècnics i metodològics ho permetin, les sessions s’enregistraran i es penjaran a la plataforma virtual.

 

Els dos tallers virtuals de cada tema es faran els divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i els dissabtes al matí, de 9.30 a 13.00 h.

S’impartiran tres tallers pràctics presencials, un taller per cada mòdul (part general, part de família i part de mediació ciutadana i en organitzacions complexes).

Els tres seminaris taller seran preferentment presencials. En cas contrari, els seminaris també es faran per videoconferència. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials, podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els dissabtes al matí o bé divendres a la tarda.

 

Pràctiques

Logos Media gestiona el Servei de Mediació Comunitària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès situat a Vilafranca del Penedès. Dins de les possibilitats del servei, serà possible oferir algunes pràctiques presencials voluntàries.

Es treballaran de manera pràctica casos reals de mediació comunitària, amb privacitat documental i respectant la normativa de protecció de dades.

En el mateix sentit, el professorat compartirà didàcticament casos reals en els quals han intervingut com a mediadors.

 

Avaluació

Per a l’obtenció de la titulació cal superar l’avaluació continuada, basada en:

 • Assistència i participació activa del 80% del curs.
 • Cal superar amb una nota mínima de 5 la totalitat de les activitats proposades per l’equip docent.
 • Assistència als 4 tallers presencials.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

Important: Els cursos són bonificables a través de la Fundació Tripartida.

 

Certificació

Per obtenir el títol d’ Especialista en mediació i gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat, cal superar la part general, de 120 hores, i les especialitats de família i de mediació comunitària, de 60 hores cadascuna, més la participació virtual als tallers setmanals i als tres seminaris taller pràctics, que es duran a terme durant el curs (veg. l’apartat Avaluació).

Aquesta formació és homologada pel Centre de Mediació de Catalunya (CMC) i facilita l’accés als dos registres del Centre de Mediació, si es reuneix la resta de requisits exigits pel CMC: títol d’Especialista homologat atès que reuneix els requisits formatius de la Llei 15/2009 i el seu Reglament i, per tant, superar el curs permet accedir al Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya, sempre que es compleixin la resta de requisits:

Aquesta formació consta inscrita i és vàlida per a l'accés al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, sempre que es compleixin la resta de requisits.

Com m’hi puc inscriure i pagar?

Inici de les inscripcions: 1 de juny de 2023

Com puc pagar la matícula?

 • Transferència bancària al compte del Col·legi de Llicenciats amb comunicació prèvia a la Secretaria (933 170 428).
 • En efectiu a la secretaria del Col·legi de Llicenciats, Rambla Catalunya, 8 pral., Barcelona.

L’import de la matrícula s’ha d’abonar de manera íntegra en el moment de formalitzar-la. El preu de la formació és de 1900€ per a no col·legiats i de 1600€ per a col·legiats.

Certificació

Cal assistir al 80% d’hores per obtenir-ne el certificat, i fer correctament i en el termini establert les tasques de certificació que el professorat hagi encomanat.

Quines condicions hi ha de retorn de matrícula i anul·lació de cursos?

Un cop feta la inscripció, no es retornarà l’import de la matrícula. Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar i, si no us interessa cap altre curs, es retornarà l’import de la matrícula.

Altres informacions d'interès

Si el curs inclou materials, us els podreu descarregar del web del Col·legi a través del Moodle.

Què és l’aula virtual?

L'aula virtual del Col·legi de Doctors i Llicenciats, accessible des d'aquesta adreça, està construïda amb Moodle, un conjunt de programari que possibilita la creació d’entorns virtuals d’aprenentatge. Per accedir al portal cal disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya, que facilitem per correu electrònic una setmana abans de l’inici del curs.

Dins el mateix espai Moodle trobareu sempre disponible l’enllaç de connexió per a les vostres sessions virtuals en temps real (enllaços de Microsoft Teams o Zoom).

Si falten pocs dies i no heu rebut el correu, cal que ens contacteu.

Les aules virtuals són espais que contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada. Es necessita una connexió d’Internet estable i un dispositiu per poder ingressar al curs.

Cal que tingueu sempre presents els consells i les recomanacions de seguretat.

Si és el primer cop que feu un curs en línia, compteu amb el nostre ajut: secretaria@cdl.cat o als telèfons 933 170 428 i 609 578 381.

Promoció especial de col·legiació

Els que estigueu interessats a fer cursos podreu col·legiar-vos abonant la totalitat de la quota d’inscripció (alta col·legial), i així podreu gaudir de l’exempció del pagament de la quota semestral en curs i la següent quota col·legial.

Contacte

Estem a la vostra disposició en cas de qualsevol dubte o consulta.

Podeu enviar un correu a secretaria@cdl.cat o trucar al Col·legi als telèfons 933 170 428 o 609 578 381.