Formació a mida per a centres educatius 2023-2024

 • Voleu formació per als vostres docents i no trobeu el curs adient?
 • Necessiteu alguna formació específica?
 • Busqueu formacions que s'adaptin al vostre projecte educatiu i al pla estratègic de centre?

Organitzem formació i assessorament pedagògic a mida per als centres educatius, tant per als nivells de primària com de secundària i batxillerat. Tenint en compte el projecte educatiu i el pla estratègic de cada centre, oferim continguts formatius altament eficaços per donar resposta a les vostres necessitats.

Comptem amb professionals especialistes amb un ampli bagatge en els diferents àmbits i matèries.

Cursos amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament.

Els cursos es poden bonificar a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses disposen d’un crèdit per poder utilitzar en formació. El crèdit té una validesa anual i no és acumulable. Us ajudem a calcular quin és el vostre crèdit i a fer els tràmits perquè pugueu beneficiar-vos d’aquest finançament de manera que la formació no us representi cap cost.

Contacteu-nos sense compromís: formacio@cdl.cat / 933 170 428

 

 • Preparació per a les proves de nivell C2 de català, 60 h
 • Gramàtica competencial de la llengua castellana, 20 h
 • Oratòria en entorns digitals, 20 h
 • L’ensenyament de la gramàtica en el nou currículum d’ESO, 20 h
 • Tecnologies digitals aplicades a l’ensenyament de les ciències socials, 15 h
 • Metodologia en l’ensenyament de les matemàtiques, 15 h
 • Programació i avaluació competencial. Nous decrets curriculars, 20 h
 • Benestar docent, 15 h
 • Cursos acreditadors dels nivells A2, B1 i B2 de competència digital docent:
 • Revoluciona la teva manera d'ensenyar. Tecnologies digitals per a l'aprenentatge, 50 h
 • IA generativa en la creació artística: una visió des de la innovació educativa, 60 h
 • Reptes i oportunitats de la IA generativa en l'aprenentatge, un canvi de paradigma, 70 h