Centre Didàctic de Ciències Experimentals

Guia d'educació per al desenvolupament sostenible

Aquest materials constitueixen un projecte per a una educació en el desenvolupament sostenible.

Consten d’una guia per a ús del professorat, en què a partir d’una anàlisi del que representa el desenvolupament sostenible, es presenta una justificació de la necessitat d’implantar-lo a les aules i un estudi de com es pot treballar a partir dels actuals currículums de ciències i tecnologia amb propostes de seqüenciació dels continguts. S’explica també com treballar la gestió ambiental al centre i es proporcionen diferents recursos per posar en pràctica el projecte.

Es proposen quatre unitats didàctiques aptes per a diferents nivells d’ESO i batxillerat, amb un enfocament interdisciplinari i un ampli ventall d’activitats pràctiques. Cada unitat té el material per a l’alumnat i la corresponent guia per al professorat. El projecte és obert a les vostres propostes, suggeriments de millora i ampliació a noves unitats. Esperem que us sigui útil.

Descarregar PDF Guia d'educació per al desenvolupament sostenible

Descarregar PDF El canvi climàtic. Unitat didàctica

Descarregar PDF Les energies renovables. Unitat didàctica

Descarregar PDF La Mediterrània Una mar amb problemes i oportunitats. Unitat didàctica

Descarregar PDF El soroll. Unitat didàctica

« tornar