II Escola d'Estiu Josep Pallach

Ciències experimentals i matemàtiques

233406P
Pràctiques de geologia "low cost" i que sempre funcionen
Francesc Xavier Juan Pons, Anna Anglisano Roca
3 juliol de 2023 - 7 juliol de 2023
233401P
Situacions d’aprenentatge de matemàtiques per a primària
Paula López Serentill
11 juliol de 2023 - 17 juliol de 2023

Llengua i literatura

233210P
De la unitat didàctica a les situacions d'aprenentatge en l'àmbit lingüístic
Silvia Rodríguez Pérez
26 juny de 2023 - 30 juny de 2023

Cultura clàssica

233310P
"Golfus de Roma", una font de recursos per a la cultura clàssica
Professores de Llengua, Literatura i Cultura Clàssiques. Membres de l'equip de cultura clàssica "Dolors Condom" de l'ICE de la UdG
10 juliol de 2023 - 12 juliol de 2023