Informació econòmica

 

D’acord amb els Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, correspon a la Junta General com a òrgan sobirà del Col·legi, aprovar els pressupostos presentats per la Junta de Govern, així com el balanç i la liquidació pressupostària de cada exercici.

En aquest portal disposeu de la informació relativa als pressupostos de la corporació, a la liquidació pressupostària i a l’informe d’auditoria corresponents aprovats en la darrera Junta General Ordinària.

Així mateix, també podeu consultar informació sobre les subvencions rebudes durant el darrer exercici fiscal.