« tornar


Jornada de presentació del Màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes

El 13 de setembre, a la seu del Col·legi, es va celebrar la Jornada de presentació del Màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes.

La Jornada va suposar un èxit d’assistència, superant totes les expectatives. La majoria d’assistents provenien del món de la mediació i també de l’àmbit de l’ensenyament. Les persones participants van mostrar un gran interès en debatre i posar en comú les oportunitats i les dificultats que ens brinda la mediació i altres mètodes de gestió col·laborativa i pacífica de conflictes en el moment actual. 

Es va produir un debat molt interessant, entre els membres de la taula i també entre els assistents, sobre el rol del mediador i la implantació de la mediació amb un fluid intercanvi d’opinions, d’idees i propostes de futur.

En les conclusions es va fer palesa la necessitat que els professionals es puguin formar adequadament en aquestes noves eines per tal de desenvolupar-ne tots els avantatges i aplicar-los, garantint una bona pràctica, que realment aporti valor per als usuaris, especialment quan s’apliquen en l’àmbit de les escoles i els centres docents en general. D’aquí la importància d’una formació de qualitat impartida per professionals de la mediació, com la que s’ofereix en el Màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes, organitzat pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Logos Media, homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, per tal de poder inscriure’s en els seus dos registres públics de persones mediadores, i reconegut també pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en la part de mediació escolar. 

Finalment es va concloure la importància de seguir avançant, i que a més de la mediació, cal posar en pràctica altres recursos molt útils com són la facilitació, la conciliació i especialment els cercles i les trobades restauratives, que a nivell escolar, són eines molt potents per prevenir i gestionar conflictes, i promoure, alhora, la bona convivència a les aules. Hi van participar molt activament professionals del món de l’educació, mestres i també responsables de diferents escoles, i tots van remarcar la necessitat d’implementar, de manera adequada, aquestes noves metodologies en l’àmbit educatiu per millorar les relacions interpersonals i la convivència a totes les edats, adoptant el recurs més adequat per a cada nivell i situació.