« tornar

Amb una assistència de més de 200 participants, aquestes  Jornades, celebrades el 12 i el 13 de novembre, es van centrar en el canvi que representa per al professorat la implantació dels recursos tecnològics a les aules.


S'hi van tractar tant aspectes teòrics com pràctics. A les conferències es va parlar del que aporten les TIC a la tasca de mestres i professors, i de la manera com s’estan implantant a Catalunya i arreu de l’Estat, amb la pretensió d’aportar un mapa en què cadascú pugui situar-se.


D’altra banda, en els tallers es van presentar als assistents les diverses possibilitats que ofereixen les TIC quant a recursos aplicats als diferents ensenyaments.


Finalment, es va fer un debat entorn d’un dels principals suports i complements a la implantació de les TIC: el llibre electrònic.