« tornar


El dilluns 26 de febrer de 2018, de 19 a 20.30 hores, es va celebrar la Junta General Ordinària del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya a la seu del Col·legi.

L’ordre del dia va ser el següent:

1.         Informe de la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2017.

2.         Balanç econòmic de l’exercici 2017.

3.         Pressupost de l’exercici 2018.

La degana va donar la benvinguda a tots els assistents i va comentar els fets destacats de l’any 2017.

Després de l’exposició del tresorer, la degana va sotmetre a l’aprovació de l’assemblea els comptes del 2017 i el pressupost del 2018, que van ser aprovats per unanimitat dels assistents.