« tornar


La degana del Col·legi, reelegida membre de la Junta de la Intercol·legial

El 16 de juny va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, en la qual es va elegir la Junta Directiva. La nostra degana, Josefina Cambra, ha estat reelegida com a membre d’aquesta nova Junta.

En el transcurs de l’assemblea també es va presentar la liquidació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, així com la proposta de pressupost i de quotes per a l’exercici 2015.