« tornar


La DGPL presenta l'Enquesta d’Usos Lingüístics a la Població

La Direcció General de Política Lingüística ha editat el llibre Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Catalunya 2013. Volum 1. Coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. L'Enquesta d’Usos Lingüístics a la Població (EULP) és l’estudi estadístic oficial que elabora cada cinc anys la Generalitat de Catalunya, impulsat per la DGPL amb el suport de l’IDESCAT, per conèixer amb dades científiques i objectives la situació real del català i les llengües amb què conviu.

Aquesta anàlisi, que ha comptat amb la col·laboració dels principals experts en demolingüística de les universitats catalanes, constata que l’onada migratòria dels últims anys ha comportat un canvi en l’origen geogràfic de les persones, cosa que ha fet disminuir el percentatge de coneixement inicial i ús del català i ha incorporat llengües diferents del castellà i el català. Tot i això, el nombre de persones que saben català guanya posicions. L’escola, l’edat, el lloc de naixement i les relacions socials influeixen en el coneixement i l’ús de les llengües. Les dinàmiques de la llengua catalana en els usos personals mantenen, malgrat el fort canvi de composició demogràfica, tendències positives. Això sí, al costat d’un entorn en què el coneixement i l’ús del castellà són molt forts. Les dades, que ens acosten la realitat dels usos dels ciutadans de Catalunya, ens diuen que després d’uns anys molt difícils per al català, des del 2008 comencem a recuperar espais d’ús.

La publicació d’aquest volum s’encadena amb la realització del treball de camp de la nova EULP 2018, que permetrà actualitzar la informació sobre la realitat lingüística de Catalunya, el coneixement, la identificació lingüística i els usos lingüístics dels ciutadans en diversos espais de relació i consum, i observar-ne l’evolució. En total fem 9.000 enquestes, corresponents a l’univers de 6.443.771 persones de 15 anys i més. Aquesta xifra suposa, doncs, una ampliació de més de 1.500 enquestes respecte de la mostra del 2013, amb l’objectiu de millorar-ne la perspectiva territorial, especialment pel que fa a la realitat lingüística de les àrees metropolitanes.

Podeu descarregar el llibre en aquest enllaç:

http://llengua.gencat.cat/btpl_eulp2013v1