« tornar


La innovació a les aules de la mà dels nostres formadors

Aquesta secció pretén difondre les bones pràctiques que actualment s'estan duent a terme als centres educatius del nostre país. Primer estem donant la paraula a formadors que col·laboren amb el Col·legi, però aquesta secció és oberta a tots els col·legiats. Si voleu, podeu enviar-nos la vostra pràctica innovadora a comunicacio@cdl.cat

 

 


Un cas TIC...

Oriol Prat

Professor de Llengua i literatura catalanes

Les TIC no haurien de ser un càstig. Vull dir per al professorat. Hem de tenir clar que són un recurs, en ple segle XXI, interessantíssim i d’obligada utilització, però tampoc no ens ha de provocar excessius maldecaps. Sovint comentem amb els companys i companyes que, tot i que actualment ja podem trobar material de llengua i literatura catalanes a Internet, encara ens costa compartir les tasques que fem a l’aula. Doncs a mi sempre m’ha agradat experimentar amb les TIC i, a més, compartir-ho. Només d’aquesta manera he pogut millorar activitats i proposar-ne de noves, ja que molt sovint la persona que tenim al costat domina un aspecte que desconeixies, i a l’inrevés.

De vegades no cal fer res de l’altre món. Com a exemple pot servir la celebració de la diada de Sant Jordi. Un programa del tipus Fotobabble (en què només t’has de registrar i ja pots gaudir-ne, a l’instant) ens va permetre de penjar en un blog els treballs realitzats al llarg de la setmana (com ara els cal·ligrames en el grup de primer d’ESO) de manera que, amb un sol clic, els acompanyava el recitat amb la veu de l’alumnat. 

La creació de videoclips (els programes d’edició de vídeo incorporats a l’ordinador no permeten gaires floritures, però si en tenim de més avançats, podem aconseguir petites meravelles) duen força feina, però són altament gratificants. El resultat final acostuma a ser entranyable, però és que a més podem aprofitar-los per treballar la cançó, els poemes, les notes biogràfiques, l’ortografia, un determinat aspecte gramatical... o atrevir-nos a crear un text original i enregistrar-lo acompanyat d’una coreografia o d’un muntatge escenogràfic (treballat conjuntament amb altres disciplines, com ara EVIP o Música, per posar dos exemples). En podeu veure uns quants al YouTube (cerqueu el canal d’oriolprat).

 


 

També són molt aconsellables els programes tipus Issuu, que fan que les tasques en què treballem l’expressió escrita (com ara redaccions, revistes, entrevistes...) apareguin en blocs o pàgines web en un format molt més atractiu (molt semblant als fullets publicitaris en línia).

El treball amb àudio també ens ofereix un munt de possibilitats: des de l’edició d’una entrevista a l’enregistrament d’un petit programa de ràdio, passant per la gravació d’un poema. L’Audacity és un programa molt senzill que ens hi ajudarà, i el DivShare allotjarà música, vídeos i arxius diversos i ens donarà l’oportunitat de penjar-los a la xarxa.

Elglogster és un recurs destacable, també. El típic pòster que es creava per tractar un tema determinat o per exposar els treballs de síntesi ara es pot fer en línia. I hi podreu afegir text, àudio, vídeos...

I així podríem continuar amb línies i més línies. El més important, però, és que ens marquem un objectiu a què tothom pugui arribar i que sigui possible avaluar-lo (incloent-hi, evidentment, una coavaluació i una autoavaluació). Aquest és un cas TIC, però m’agrada conèixer-ne d’altres. Els compartim?

 

 

 


Experiències d'innovació a l'aula de física i química

Josep Corominas

Professor de física i química

Uns quants anys d’experiència fent classes de física i química acaben per convèncer que les classes de ciències necessiten les activitats pràctiques no com a eina engrescadora sinó com a eix central de la matèria.

De vegades l’aproximació des de l’aspecte recreatiu, en alguns casos “màgic”, és una metodologia per atreure l’atenció, impressionar i crear l’oportunitat de fer reflexionar científicament sobre el fenomen estudiat, però la veritable finalitat no és l’entreteniment sinó centrar l’atenció en el comportament de les substàncies, dels materials i del cossos. Els grans experts en demostracions espectaculars recalquen la connexió inseparable entre la ciència i l'art. Tots dos aspectes de la creativitat són processos cognitius que potser només difereixen en la intensitat i en el grau en què requereixen un simbolisme abstracte. Grans científics han estat alhora magnífics presentadors d'experiments, com M. Faraday. Els professors de química i de física tenim un important repte quan pretenem fer una exposició que atregui l'atenció del nostre públic habitual.

La meva experiència en el muntatge de “petits espectacles de ciència”

Les activitats pràctiques es poden classificar en tres categories: experiments d’aplicació de conceptes, on l’estudiant segueix un guió i ha de trobar un resultat determinat; demostracions i experiments breus però que obliguen a fer prediccions i comprovar el fet observat i, en tercer lloc, activitats de recerca en forma de petites investigacions a l’aula.

Els “petits espectacles de ciència” es preparen amb els experiments que es fan a l’aula com a demostracions.

Primer es fa una selecció d’experiments sobre uns determinats principis; per exemple, la pressió, les ones, les reaccions químiques, l’electrostàtica, etc. Els experiments triats han de ser breus, amb material tan senzill com sigui possible, i han de tenir el poder de sorprendre.

Els estudiants de 4 d’ESO de física i química i els de les diferents matèries del batxillerat científic són els que estan involucrats en aquestes activitats.

Es distribueixen els alumnes en grups de dos o tres. A cada grup se li encarrega un o dos experiments. Els estudiants fan una anàlisi de l’experiment i omplen una fitxa on s’explica, a part del títol, el fonament o principi físic o químic, el material necessari i de quina manera el presentaran en públic. Després dediquen una sessió a preparar el material i a assajar la seva actuació. En tota aquesta fase, poden consultar al professor.

Quan els diferents grups més o menys “controlen” el seus experiments, es tria un dia per a la seva actuació. Per exemple, presentar els experiments a alumnes de cursos més elementals. En aquestes ocasions els espectadors són de cursos de primària (foto 1). La realització d’aquestes activitats resulta molt engrescadora i molt satisfactòria per els estudiants i per el professor, malgrat l’esforç i la dedicació de temps extra que requereix.  

Foto 1

Una altra possibilitat és muntar un espectacle de “Ciència al carrer”. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges, que cedeix espai a la via pública durant un matí o una tarda es munten taules en què els estudiants presenten i realitzen els seus experiments davant un públic tan divers com sigui possible. El model que seguim, encara que molt més modest, és el que ja fa uns anys s’ha implantat a la ciutat de Lleida. El novembre de 2011, durant la setmana de la ciència, el CRP del Garraf va organitzar una trobada amb altres centres de la comarca, i aquesta vegada es van reunir més de 20 taules d’exposicions d’experiments científics: volcans, química, energies renovables, biologia... Les fotos 2, 3 i 4 són de les activitats al carrer.

Foto2 Foto 3
Foto 4

Foto 5

 

Exemple de fitxa d’una activitat

BLOC DE CONTINGUTS: Reaccions àcid-base

Objectiu: Mostrar que les substàncies anomenades “indicadors” canvien de color en presència de medis àcids o bàsics..

Material: Paper blanc, bastonets de cotó, solució de l’indicador fenolftaleïna, solució comercial de líquid de neteja KH

Com ho farem: Direm que disposem d’una tinta especial per escriure missatges invisibles i que després, amb l’ajut d’un producte de neteja, el missatge apareixerà.
Es mulla el bastonet de cotó amb la solució de fenolftaleïna i s’escriuen en un paper blanc unes frases o es fan uns dibuixos. No es veu res.
S’espera un o dos minuts i a continuació es ruixa amb el producte KH7. Les lletres o els dibuixos apareixen

Explicació que donarem: El KH7 conté hidròxid de sodi, una substància bàsica que fa canviar el color de l’indicador fenolftaleïna
La foto 5 mostra aquesta activitat