« tornar


La sublimació. Introducció al concepte

 

Sublimació és un terme químic, una operació per la qual un cos sòlid, volatilitzat per la calor a un recipient tancat, arriba a la paret superior d'aquest got sense passar per la fase intermèdia, líquid, fixant-s'hi aquí com a cos sòlid. El punt de partida del curs és l'exposat a El malestar en la cultura (Freud, 1929): la sublimació i la repressió donen lloc tant a la manifestació de les activitats psíquiques superiors (ciència, art, ideologia) com als símptomes del malestar (angoixa, somatitzacions...). Articularem aquest supòsit teòric a les actualitzacions del concepte a Donald Winnicott, Melanie Klein i Jacques Lacan per pensar les presentacions actuals del malestar.

 Dissabte 16 de març: El concepte a Freud; 13 d'abril: El concepte de sublimació a Melanie Klein; 18 de maig: Donald Winnicott. L'experiència cultural: La creació de l'espai per viure i 15 de juny: Jacques Lacan. 

 

Inscripció necessària:  apertura.barcelona@telefonica.net

 

Més informació