L'Agenda del Col·legi

L'Agenda del Col·legi es publica dues vegades l'any, a la primavera i a la tardor, de manera virtual i en paper. S'hi recullen les diferents programacions dels cursos de la temporada, i també s'hi inclouen articles de fons, reportatges, altres informacions sobre el Col·legi i, a la contraportada, una entrevista a un personatge rellevant del món acadèmic i cultural.

En aquest enllaç podeu consultar-ne el darrer número:

Agenda 32 (tardor 2022)

Agendes anteriors:

Agenda 31 (primavera 2022)

Agenda 30 (tardor 2021)

Agenda 29 (primavera 2021)

Agenda 28 (tardor 2020)
Agenda 27 (primavera 2020)  
Agenda 26 (tardor 2019)
Agenda 25 (primavera 2019)
Agenda 24 (tardor 2018)

 

Recull d'editorials de les Agendes

A fi de seguir la història i l'evolució de la pedagogia i la cultura a casa nostra, us oferim tot seguit el recull dels editorials que hem anat publicant a les diferents Agendes de cada any, des del 2008. Us els classifiquem de més recent a més antic:

Editorial Agenda 31. L'Escola d'Estiu, una institució pedagògica (primavera 2022)

Editorial Agenda 30. (Re)conèixer, sumar, avançar: plegats (tardor 2021)

Editorial Agenda 29. Compromesos amb la professió docent. Compromesos amb la cultura (primavera 2021)

Editorial Agenda 28. Carta oberta a propòsit del nou curs escolar (tardor 2020)

Editorial Agenda 27, #elCDLalvostrecostat (primavera 2020)

Editorial Agenda 26. Un Codi deontològic de la professió docent, una Comissió deontològica (tardor 2019)

Editorial Agenda 25. Nova Junta de Govern al Col·legi (primavera 2019)  

Editorial Agenda 24. El Col·legi, factor clau  per a la professionalització dels docents (tardor 2018)

Editorial Agenda 23. La immersió, un consens majoritari (primavera 2018)

Editorial Agenda 22. “Ara és demà”. Propostes del Col·legi (tardor 2017)

Editorial Agenda 21. En defensa de les oposicions (primavera 2017)

Editorial Agenda 20. El Col·legi dels docents i altres obvietats (tardor 2016)

Editorial Agenda 19. Defensa i elogi de la formació (primavera 2016)

Editorial Agenda 18. Els barems de la formació permanent (tardor 2015)

Editorial Agenda 17. Il·lusió davant un nou mandat de la Junta de Govern (primavera 2015)

Editorial Agenda 16. El Col·legi, pont d’enllaç entre l’etapa formativa  i la professional. Programa pilot per a joves llicenciats (tardor 2014)

Editorial Agenda 15. Cent anys d’escoles d’estiu (primavera 2014)

Editorial Agenda 14. Quaranta anys d’Escola d’Estiu (primavera 2013)

Editorial Agenda 12. Un professorat de qualitat (hivern 2012)

Editorial Agenda 11. Exàmens al setembre (tardor 2011)

Editorial Agenda 10. La formació professional (primavera 2011)

Editorial Agenda 9. La direcció de centres (hivern 2011)

Editorial Agenda 8. Dèficits a primària? (tardor 2010)

Editorial Agenda 7.  Les escoles d’estiu (primavera 2010)

Editorial Agenda 6. Les aules digitals (hivern 2010)

Editorial Agenda 5. Autoritat a les aules? (tardor 2009)

Editorial Agenda 4. Al servei dels docents (primavera 2009)

Editorial Agenda 3. Cal buscar solucions (hivern 2009)

Editorial Agenda 2. La LEC al Parlament (tardor 2008)

Editorial Agenda 1. Una nova etapa (primavera 2008)