« tornar


L'assignatura d'història de la filosofia torna a ser obligatòria

El CDL celebra la decisió de la ministra Isabel Celáa d’incloure en la reforma de la LOMCE la restitució de l’assignatura d’història de la filosofia com a obligatòria a segon de batxillerat per a totes les modalitats, que es comunica en aquesta nota de premsa.

Ja des del primer curs del procés d’implantació de la LOMCE, les autoritats educatives catalanes s’havien oposat a considerar la història de la filosofia només com a matèria específica, convençudes com estan del seu valor formatiu. Per això el Departament d’Ensenyament va decidir mantenir el caràcter comú de la matèria. Tanmateix, el curs següent, el CIC va disposar la desaparició de la història de la filosofia com a alternativa a la història en la fase comuna de les PAU.

El CDL espera que la decisió de la ministra restituint el caràcter comú de la matèria ajudi a esmenar la disposició del CIC, que crea la insòlita anomalia que la història de la filosofia és l’única assignatura comuna que no s’avalua a la fase comuna de les PAU.

Sobre els continguts de filosofia a l’ESO als quals també es refereix la dita nota, el CDL vol destacar, d’una banda, els bons resultats pedagògics de la creació de l’optativa de filosofia de quart, que caldria mantenir, consolidar i estendre a més centres. De l’altra, mostrar l’acord amb la consideració de troncals, és a dir, per a tots els alumnes, dels continguts d’ètica amb la dotació horària suficient, que podria aconseguir-se per exemple disposant l’atribució de dues hores lectives a cultura i valors en dos cursos en comptes d’una hora en quatre cursos, com s’ha demanat diverses vegades.

Finalment, el CDL espera que l’ampli consens parlamentari assolit en la comissió d’educació del Congrés que ha motivat la decisió de la ministra es mantingui en properes ocasions en tots els àmbits, evitant d’aquesta manera els canvis continus en les lleis educatives que dificulten la necessària renovació i consolidació pedagògiques i desorienten professorat, alumnat i famílies.