« tornar

Les llengües i l’escola, un debat que no acaba

La notícia que ha saltat a través dels mitjans d’una proposta del Gobierno d’estudiar la viabilidad d’introduir canvis en el model lingüístic de l’escola catalana ha encès moltes alarmes. El sistema d’immersió lingüística fa dècades que funciona bé, i ha demostrat la seva eficàcia per aconseguir el coneixement per part de l’alumnat de les dues llengües oficials a Catalunya. El fet que aquesta proposta d’alterar un sistema que funciona es produeixi en el context de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució fa molt difícil que aquest tema es pugui resoldre d’una manera no polititzada i eficaç, que satisfaci els desitjos i les necessitats de la societat catalana.

La immersió s’ha demostrat com el millor, si no l’únic, sistema per a un aprenentatge d’una llengua, i la seva aplicació en els primers anys de la vida encara més. Ara bé, la immersió no és un tema únicament de l’escola: es produeix tant o més a través de la família i de les comunicacions personals mitjançant un ús actiu i passiu de la llengua, i també a través de la comunicació audiovisual i escrita, en aquest cas mitjançant només un ús passiu. Els infants de llengua familiar catalana tenen assegurada la immersió en castellà a través d’aquests canals extraescolars que acabem d’enumerar, i per això els és fàcil aconseguir un bon nivell de castellà. No passa els mateix amb els infants de llengua familiar castellana, que si se’ls privés de la immersió a l’escola, tindrien un contacte amb la llengua catalana tan esporàdic i marginal que aquest fet els convertiria inevitablement en monolingües. Molts ens preguntem si això és el que està cercant el Gobierno amb aquesta iniciativa.

Com a Col·legi dels docents, un dels objectius del qual és la millora de l’ensenyament, no podem deixar de remarcar que aquesta proposta que comentem pretén resoldre un problema inexistent, mentre que deixa sense abordar el veritable problema lingüístic que té plantejat la nostra societat: l’insuficient coneixement de llengües estrangeres.

Com a professionals de la docència, demanem als governants de l’Estat que abandonin la pretensió, que molt probablement hi ha subjacent a les mesures que comentem, de voler afeblir les llengües de les comunitats amb llengua pròpia.

Des del Col·legi demanem que aprenguin a respectar i valorar la llengua pròpia de Catalunya i que s’abordi de manera eficaç el problema pendent del coneixement de l’anglès i d’altres llengües estrangeres.