« tornar

Manifest del Col·legi sobre un presumpte adoctrinament ideològic i un tractament lingüístic discriminatori en perjudici del castellà

Com a col·legi professional dels docents, rebutgem rotundament les declaracions públiques fetes recentment sobre el tractament que dona l’escola al seu alumnat en relació amb un presumpte adoctrinament ideològic i un tractament lingüístic discriminatori en perjudici del castellà.

De sempre, l’escola catalana ha treballat amb un model lingüístic d’èxit reconegut que ha permès la integració i la cohesió social.

Conseqüentment, no podem admetre, de cap manera, que es qüestioni el model educatiu català, que té un ampli suport social i que es va consolidar amb la LEC (Llei d’educació de Catalunya) amb més d’un 80% de suport parlamentari. Defensem, a més, l’acreditada professionalitat dels nostres docents, dels quals, com a col·legi professional, podem donar-ne fe. Afirmem, doncs, que el seu compromís cívic, ètic i professional s’ajusta en tot moment i rigorosament al codi deontològic de la professió.

Junta de Govern

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya