« tornar

Martí de Riquer i Barcelona

El Col·legi va organitzar, el 4 de desembre, l’acte Martí de Riquer i Barcelona, amb l’objectiu de sumar-se als homenatges que se li han fet al llarg de l'any amb motiu del centenari del seu naixement.

Va obrir l’acte de la degana, Josefina Cambra, que va donar la benvinguda als assistents i va manifestar la voluntat del Col·legi de mostrar el seu reconeixement a Martí de Riquer per la seva vasta obra com a filòleg, historiador i escriptor en l'àmbit de les literatures romàniques. Va cedir aleshores la paraula al vicedegà Francesc Danés, que va conduir tot l’acte i va explicar que, en la fase preparatòria, s’havia decidit no tocar els grans eixos temàtics de l’obra de Martí de Riquer, sinó centrar-se en Barcelona com a rerefons de la seva obra.

Tot seguit va intervenir en primer lloc l’historiador Borja de Riquer, que va parlar de  les Quinze generacions d’una família catalana. Posteriorment va prendre la paraula la catedràtica de Filologia Romànica Victoria Cirlot, que es va referir a les representacions cavalleresques de la ciutat de Barcelona reflectides per l’obra de Martí de Riquer. I finalment, Joan Santanach, professor de literatura de la UB, va tractar el tema de l’escriptor Bernat Metge vist per Martí de Riquer.