Màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes

9a edició. Curs 2021-2022

Programa en PDF 

El Col·legi i l’entitat de Mediació Logos Media organitzen aquest màster de Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes, que combina les noves tecnologies d’aprenentatge en línia amb l’efectivitat de les classes taller, que permetran assolir als participants les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació.

Aquest màster està homologat pel Centre de Mediació de Catalunya, atès que reuneix les característiques que estableix la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament. Per tant, impartir-lo pot permetre accedir al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, sempre que se satisfacin la resta de requisits (web del Centre de Mediació) i també la inscripció al Registre Estatal de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

L'objectiu és facilitar que els participants del màster puguin adquirir les capacitats per desenvolupar una nova professió amb moltes perspectives al nostre país: la mediació.Mediació

    Títol Professorat Data i hora  
M2200 Màster en Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes Del 4 de febrer . De 16:00 a 20:00 +Info