Mediació i gestió col·laborativa de conflictes

Titulacions i preus de matrícula

Màster

Màster de Mediació i gestió col·laborativa de conflictes:

(Mòdul comú, Mediació familiar, Mediació ciutadana i en Organitzacions i una tercera especialitat a escollir entre:

Mediació civil i mercantil o Mediació escolar o Justícia restaurativa i Mediació aenl’àmbit penal): 2.700 €  

Cursos d’especialització

Per a persones que ja tinguin una fomació básica en mediació. 

Curs d'especialització en Mediació familiar

Curs d'especialització en Mediació ciutadana i en Organitzacions

Curs d'especialització en Mediació civil-mercantil

 Curs d'especialització en Mediació penal i restaurativa

Curs d'especialització en Mediació escolar (reconegut pel Departament d'Ensenyament)

Descomptes

  • Col·legiats al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats i altres (no acumulable): 10%
  • Persones amb acreditació d’estar a l’atur (no acumulable): 5%
  • Convalidació mòdul comú (cal aportar certificat d’estudis assimilables):  -250 €
  • Convalidació per especialització (cal aportar certificat d’estudis assimilables): -200 € 

Pagament matrícula

Targeta de crèdit mitjançant l’aplicació de matrícula al web del CDL. www.cdl.cat
Transferència bancària al compte del CDL, amb comunicació prèvia a secretaria. T. 933 170 428
En efectiu a secretaria del CDL. Rambla Catalunya 8 de Barcelona. 

L’import de la matricula s’abonarà de forma integra en el moment de formalitzar-la. En cas de voler finançar-la, podeu consultar l’agència de la Caixa d’Enginyers situada a les instal·lacions del mateix Col·legi.

Els cursos són bonificables a través de la Fundación Tripartita. Per a més informació: formacio@cdl.catMediació

    Títol Professorat Data i hora  
M2000 Máster de Mediació i gestió col·laborativa de conflictes. 7a edició Del 21 d'octubre de 2019 al 5 de juliol de 2020. De 0:00 a 0:00 +Info