Programa del Màster de Mediació 2021-2022

9a edició. Curs 2021-2022

Programa en PDF 

El Col·legi i l’entitat de Mediació Logos Media organitzen aquest Màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes, que combina les noves tecnologies d’aprenentatge en línia amb l’efectivitat de classes-taller, que permetran assolir als participants les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació.

Aquest Màster està homologat pel Centre de Mediació de Catalunya, atès que reuneix les característiques que estableix la Llei 15/2009 de Mediació en l'àmbit del Dret Privat i el seu Reglament de Desenvolupament.  Per tant, la seva realització pot permetre accedir al Registre  de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, sempre que es satisfacin la resta de requisits (Web Centre de Mediació) i també la inscripció al Registre Estatal de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

L'objectiu final és facilitar que els participants del Màster puguin obtenir les capacitats per desenvolupar una nova professió de moltes perspectives al nostre país: la mediació.

Sessions informatives:

 28 de juny a les 18 h, sessió informativa virtual a través de Microsoft Teams. Si estàs interessat en assistir-hi, fes-nos arribar un correu electrònic a secretaria@cdl.cat 

16 de setembre a les 18 h, sessió informativa presencial a la seu del Col·legi (Rambla Catalunya, 8, principal). Si estàs interessat en assistir-hi, fes-nos arribar un correu electrònic a secretaria@cdl.cat

 

Vegeu el vídeo de presentació del Màster

Equip docent

Calendari

Temari

 

Descripció i estructura

El Màster en Mediació i gestió col·laborativa de conflictes té una durada de 300 hores i s’estructura en una part comuna i les especialitats següents:

  • 120 hores de la part general o MÒDUL comú: metodologia, escoles, eines, actituds i habilitats
  • 60 hores d’especialització en mediació familiar
  • 60 hores d’especialització en mediació ciutadana i organitzacions complexes
  • 60 hores d’especialització en mediació civil i mercantil

Per obtenir la titulació de Màster, caldrà cursar tots els mòduls i presentar un Treball final de Màster.

A part, i per a aquelles persones que hagin finalitzat el Màster, s’ofereix l’especialitat de Mediació penal, de 60 hores de durada.

Avaluació

Els requisits de certificació per obtenir el títol del màster són els següents:

  1. Cursar el MÒDUL comú i les tres especialitats.
  2. Desenvolupar les tasques encomanades com a avaluació continuada.
  3. Participar en la totalitat de les sessions virtuals.
  4. Assistir als 4 SEMINARIS programats.
  5. Realitzar satisfactòriament el treball de final de màster (TFM), del qual no caldrà fer defensa oral. 

 

Dates, horaris, lloc de realització i mitjans tècnics TIC

Sessions presencials quinzenals, divendres tarda i dissabte matí, i atenció diària no presencial mitjançant el campus virtual.

Dates: del 18 d’octubre de 2021 al 20 de juny de 2022

Horari: divendres, de 16.30 a 20.30 h 

Estudi de les matèries i avaluació: mitjançant la plataforma Moodle per a activitats asíncrones i la plataforma Microsoft Teams per a connexions en temps real o videoconferències. 

Inscripció i preus de matrícula

Període d'inscripció: del 15 de juny al 18 d’octubre de 2021

Preu: 2.400 € no col·legiats / 1.950 € col·legiats

550 € no col·legiats / 450 € col·legiat

Per a les persones que hagin finalitzat el Màster, s’ofereix de manera
addicional l’especialitat de Mediació penal, de 60 hores de durada:

 Les matrícules es formalitzaran per ordre d'inscripció

Més informació: preus i inscripció


 

Per a consultes i més informació podeu contactar amb secretaria@cdl.cat, o bé al telèfon 933170428 

En totes les acreditacions hi constarà que els estudis han estat organitzats i impartits conjuntament pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Logos Media, i que estan homologats pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.