Cursos de preparació d'oposicions per al cos docent de secundària

Currículums del professorat

Cursos

Informació general

Inscripció

Preguntes freqüents

Normativa dels cursos

Promoció especial de col·legiació


Informació general

Vols accedir a la professió docent en l'ensenyament públic? Nosaltres t'hi ajudarem

Ens avala l’experiència, la qualitat i el rigor en la preparació dels nostres cursos des de fa més de quinze anys.

El Col·legi es posa al teu servei per oferir-te ajut i suport en la preparació de les proves amb un equip de professionals docents amb llarga experiència, tant a l’aula com als tribunals. El procés per preparar l'opisició es presenta en tres fases autònomes: temari, programació i assessoria.

Durant el curs de temari, es treballarà el desenvolupament dels temes corresponents i la part de supòsits pràctics corresponents a la prova escrita, així com recursos per garantir la correcta redacció de la prova.

Durant el curs de programació es treballaran tots els elements que formen part d’una programació didàctica i dels recursos per preparar l’exposició oral d’una unitat didàctica.

És aconsellable que els alumnes tinguin el nivell de coneixements bàsics mínim, necessari per poder seguir adequadament el curs i fer-ne un bon aprofitament.  

Inscripció

Inici inscripcions: 4 de setembre de 2019 per als cursos de temari; 20 de novembre de 2019 per als cursos de programació didàctica

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Sessió informativa general per als inscrits: 3 d'octubre, a les 18.30 h (seu del CDL)

Normativa dels cursos

 • Cal assistir al 80% d’hores per obtenir el certificat. 
 • Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.
 • Els alumnes matriculats al curs de temari i actualització de continguts curriculars de la seva especialitat, es beneficiaran d'un 30% sobre la matrícula del segon curs. Per beneficiar-vos del descompte en el segon curs, cal que ens ho feu saber per tal de poder-vos faciitar el codi corresponent.
 • Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula.

Preguntes freqüents

A qui s’adrecen els cursos d’oposicions? 

A col·legiats del nostre Col·legi i d’altres col·legis professionals i a titulats universitaris que vulguin preparar oposicions al cos docent de secundària.

Quines matèries s’hi imparteixen? 

L’oferta formativa completa d’enguany comprèn cursos de preparació de temari i també de programació.

Els cursos de temari i actualització de continguts curriculars de les diferents especialitats començaran el mes d’octubre del 2019 (inscripció oberta a partir del dia 4 de setembre), i els cursos de programació s’iniciaran els mesos de gener i febrer del 2020 (inscripció oberta a partir del dia 20 de novembre).

Per veure’n les dates concretes d’inici, adreceu-vos al detall de cada curs.

Oferta formativa 2019-2020:

Llengua catalana i literatura:

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari de llengua catalana i literatura).
 • Curs de programació i avaluació per competències. Llengua catalana i literatura.
 • Curs de comentari lingüístic i literari.

Llengua castellana i literatura

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari de llengua castellana i literatura) i comentari de text.

Matemàtiques

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari de matemàtiques) i supòsits pràctics.

Biologia i geologia

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari de biologia i geologia).
 • Curs de programació i avaluació per competències. Biologia i geologia.

Anglès

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari d’anglès).
 • Curs de programació i avaluació per competències. Anglès.

Geografia i història

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari de geografia i història).
 • Curs de programació i avaluació per competències. Geografia i història.

Física i química

 • Curs d’actualització de continguts curriculars (temari de física i química).

Cursos transversals

 • Curs de programació i avaluació per competències transversal per a totes les matèries.
 • Curs de programació i supòsits pràctics, transversal per a llengua i literatura castellana i catalana.

Són presencials o en línia? 

La majoria són presencials i s’imparteixen a les aules de la seu del Col·legi de Doctors i Llicenciats (Rambla de Catalunya, 8, pral., de Barcelona). També hi ha cursos en format semipresencial, per als quals s’habilita la plataforma Moodle corresponent. Vegeu la modalitat de cada curs en el seu detall i descripció.

Quina durada tenen els diferents cursos? 

Cada curs té una durada diferent. Els de temari tenen una durada d’entre 60 i 75 hores. En el cas dels cursos de programació, el nombre varia entre 24 i 30 hores.

Quants dies a la setmana cal assistir als cursos? 

Els cursos s’imparteixen un dia a la setmana al llarg d’aquest curs acadèmic. Comencen a l’octubre i, segons la durada que tenen, acaben al febrer, al març o a l’abril. En el cas dels cursos de programació, també s’imparteixen una vegada a la setmana, comencen al febrer i acaben entre l’abril i el maig.

Quin preu tenen? 

El Col·legi us ofereix uns preus molt competitius per a aquests cursos. Cada curs té un preu diferent en funció de les hores i sempre hi ha un preu especial per a col·legiats al CDL o en altres col·legis professionals.

Els alumnes matriculats al curs de la part teòrica de la seva especialitat que desitgin  fer més un segon curs de preparació per a oposicions obtindran el descompte següent:

 • 30% sobre la matrícula del segon curs

Com es pot fer la matrícula? 

La inscripció es pot fer personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu, amb xec o VISA) o en línia a la web www.cdl.cat

Si heu cursat el curs d’actualització de continguts curriculars i voleu beneficiar-vos del descompte en el segon curs de preparació per a oposicions (cursos de programació o bé de comentari de text), cal que feu ens ho feu saber per tal de facilitar-vos el codi corresponent.

La inscripció es pot fer: personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu o VISA) o per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA)

Col·legia’t i beneficia’t de tots els avantatges!

Si encara no ets col·legiat i et vols inscriure a un dels cursos per a la preparació d’oposicions, fes-ho ara i abona només la quota d'inscripció (104 euros) i beneficia’t d’un any de col·legiació gratuïta*, a més del descompte a la matrícula com a col·legiat.

Quotes:
Drets d'inscripció: 105 €
*Rebut semestral: 52,50 € (s’emet dos cops l’any, al gener i al juliol)

Per gaudir del preu de col·legiat, has de ser col·legiat en actiu des del principi fins al final del curs.

CursosPreparació de temaris per matèries - Secundària

    Títol Professorat Data i hora  
22004 Actualització de continguts curriculars i supòsit pràctic de matemàtiques (pendent de reprogramació) Jorge Solsona Celma, Ramon González Calvet Del 5 d'octubre de 2019 al 21 de març de 2020. De 9:00 a 14:00 +Info
22005 Actualització de continguts curriculars i comentari de Llengua castellana i literatura (pendent de reprogramació) Francesc Reina González, Joan Estruch Tobella, Marcos Vicente Maurel Del 17 d'octubre de 2019 al 26 de març de 2020. De 17:30 a 20:30 +Info
22007 Actualització de continguts curriculars de biologia i geologia (reprogramat a Moodle) David Rabadà Vives, Josep Marlés Tortosa, Neus Mercadé Socoró Del 19 d'octubre de 2019 al 27 de març de 2020. De 16:00 a 20:00 +Info
22011 Actualització de continguts curriculars de geografia i història (pendent de reprogramació) Felip de Vicente Algueró, Frederic Chordà Riollo, Jaume Pinyol Balasch, Josep M. Sánchez Carratalà Sessió de recuperació el 23 de maig. De 9:30 a 13:30 +Info
22018 Comentaris lingüístics i literaris (pendent de reprogramació) Ferran Gadea Gambús del 21 de febrer al 5 de juny de 2020. De 17:00 a 21:00 +Info

Programació didàctica

    Títol Professorat Data i hora  
22006 Programar i avaluar per competències per a llengua i literatura catalana i castellana Montserrat Codina Sabé Calendari de recuperacions, del 22 de maig al 12 de juny. De 17:00 a 20:00 +Info
22008 Curs de programació específic per geologia i biologia (reprogramat en línia) Neus Mercadé Socoró del 3 d'abril al 22 de maig. . De 16:00 a 20:00 +Info
22010 Curs de programació específic per anglès (semipresencial) Places exahurides Rosa M. Cano Vallès del 8 de gener al 2 de març. De 17:00 a 20:00 +Info
22012 Curs de programació per geografia i història (pendent de reprogramació) Jordi Hinojosa Beatobe del 28 de març al 6 de juny. De 10:00 a 13:00 +Info
22014 Programar i avaluar per competències. Transversal (pendent de reprogramació) Cipriano Olmos Hernández del 3 de febrer al 25 de maig de 2020. De 15:30 a 17:30 +Info
22015 Programar i avaluar per competències. Transversal (pendent de reprogramació) Cipriano Olmos Hernández del 3 de febrer al 25 de maig de 2020. De 18:00 a 20:00 +Info