« tornar

Amb motiu de la publicació de la interlocutòria del TSJC que insta la Generalitat a introduir el castellà com a llengua vehicular a l’ensenyament, el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya vol manifestar el seu suport al Govern i a la Conselleria d’Ensenyament en la seva defensa del model d’immersió lingüística vigent durant els darrers 30 anys.

Aquesta política ha estat sancionada pel TC, ha estat una eina útil per a la cohesió social i s’ha manifestat efectiva per aconseguir que tota la població escolar acabi la formació bàsica amb un bon coneixement de les dues llengües que són oficials a Catalunya, com ho demostren tots els estudis i dictàmens que s’han fet sobre aquest tema.

Tot això, sens perjudici d’atendre adequadament les situacions personals i específiques, que són les úniques sobre les quals s’ha pronunciat la Justícia. Instem la Generalitat de Catalunya a recórrer l’esmentada interlocutòria que sembla envair competències que corresponen al Parlament, i en tot cas al TC, amb la seguretat que el recurs serà atès i prosperarà.