Preguntes freqüents dels cursos d'oposicions

A qui s’adrecen els cursos d’oposicions? 

A col·legiats del nostre Col·legi i d’altres col·legis professionals i a titulats universitaris que vulguin preparar oposicions al cos docent de secundària.

Quines matèries s’hi imparteixen?

L'oferta formativa d’enguany ofereix formació referent a la preparació de la prova de temari, supòsit pràctic i també de programació. Vegeu-ne l'oferta concreta per a la vostra especialitat.

Els cursos de temari i supòsit pràctic de les diferents especialitats començaran el mes d’octubre del 2020 i els cursos de programació s’iniciaran els mesos de gener i febrer del 2021.
Per veure’n les dates concretes d’inici, adreceu-vos al detall de cada curs.

Són presencials o en línia? 

Els cursos són en línia. Per a la seva realització, el Col·legi habilita un espai a la plataforma Moodle per a cada curs, i habilita també la plataforma Microsoft Teams, que permet connexions en temps real i videoconferències.

Quina durada tenen els diferents cursos? 

Els cursos tenen una durada d'entre 30 i 70 hores. Vegeu-ne l'oferta concreta per a la vostra especialitat.

Quants dies a la setmana cal assistir als cursos? 

Els cursos s'ofereixen en línia i constaran d'activitats que no es faran en temps real, per a les quals podeu accedir al Moodle sense horari establert, i també activitats en temps real: connexions amb un horari concret (vegeu-ne l'oferta concreta per a la vostra especialitat).

Quin preu tenen? 

El Col·legi us ofereix uns preus molt competitius per a aquests cursos. Cada curs té un preu diferent en funció de les hores i sempre hi ha un preu especial per a col·legiats al CDL o en altres col·legis professionals.
Els alumnes matriculats al curs de temari i supòsit pràctic es beneficiaran d'un 30% de descompte en la matrícula del curs de programació.

Com es pot fer la matrícula?

La inscripció es pot fer personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu, amb xec o VISA) o en línia a la web www.cdl.cat

Si heu cursat el curs d’actualització de continguts curriculars i supòsit pràctic i voleu beneficiar-vos del descompte en el curs de programació, cal que feu ens ho feu saber per tal de facilitar-vos el codi corresponent.

La inscripció es pot fer: personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu o VISA) o per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA)