XLIII Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Bases del Premi (curs 2023-2024)

Premis 
En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:

 1. Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.
 2. Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants. El centre dels alumnes premiats rebrà també una subscripció gratuïta, per un any, a la revista Valors.
 3. Per a estudiants de grau, màster universitari i doctorat, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.

Els alumnes participants han d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2023-2024. Els treballs es poden elaborar individualment o en grup.

Tema
Per optar al premi, els treballs han de ser inèdits i, segons la categoria, han de versar sobre:

 • Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.
 • Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.
 • Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.

Idioma
En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

Extensió
L’extensió dels treballs, segons la categoria, ha de ser la següent:

 • Professors d’ensenyament secundari, màxim 50 pàgines.
 • Alumnes de batxillerat, màxim 35 pàgines per autor.
 • Estudiants de grau, màster universitari i doctorat, entre 60 i 80 pàgines, acompanyat d’un extracte de dues pàgines.       

Presentació
Els treballs s’han de lliurar, sota pseudònim, en format digital (PDF) a l’adreça electrònica premisfilosofia@cdl.cat i en cap cas hi poden constar el nom de l’autor o autora, el nom del director o directora el centre, ni el nom o logotip de la universitat.

Amb la presentació del treball cal emplenar la butlleta d’inscripció i el formulari de protecció de dades segons el model del web (https://www.cdl.cat/premi-arnau-de-vilanova). En la butlleta han de constar les dades següents: nom i cognoms de l’autor o autora, el pseudònim, el tutor o tutora del treball, el nom del centre i el títol del treball, amb indicació expressa de la data d’aprovació del treball. Cal motivar també la presentació als premis.

Dipòsit

Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, docents i entitats. 

Terminis
L’acceptació dels treballs finalitza el divendres 14 de juny de 2024, a les 20 h.

Veredicte
Es farà públic el dijous 12 de setembre al web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimarts 17 de setembre de 2024 a la seu del Col·legi, a les 18.30 h.

Jurat
El jurat és presidit pel degà del Col·legi i té la composició següent:

 • Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Un professor o professora universitari 
 • Un representant de les entitats col·laboradores.

Els premis poden ser declarats deserts.

El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs.

Els participants accepten les bases d’aquest concurs.

Amb la col·laboració de:

 • Revista Valors
 • Gran Teatre del Liceu

 

XLII Premi Arnau de Vilanova

Acta de reunió del jurat per a la concessió del XLII Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Reunit a Barcelona el dia 14 de setembre de 2023, el jurat, presidit pel degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Àlex Rocas Jordi, i format per Àlex Agustí Polis, Jordi Beltran del Rey i Ambròs Domingo Belando, acorda premiar els treballs següents:

A) Premi per a professors d’ensenyament secundari

PREMI:

“El taller fenomenològic a l’aula: De la vivència a la convivència. Com aplicar la fenomenologia a les situacions d’aprenentatge”, de David Gozálvez Cintas, de l’Institut Vila de Gràcia, de Barcelona.

B) Premis per a alumnes de batxillerat

PRIMER PREMI

“Personatges en cerca d'autors i autors en cerca de personatges”, de Mateo Borràs Obregón, alumne de l’Institut Valldemosa, de Barcelona.

SEGON PREMI 

“La solitud a la filmografia d'Icíar Bollaín”, de Júlia Ferrer Torrecillas, alumna de l’Institut Montsoriu, d’Arbúcies.

TERCER PREMI

“Análisis del debate entre Parfit y Lewis sobre identidad personal: ¿Es la identidad lo verdaderamente importante en la supervivencia?”, de Alberto Bechara Bordes, alumne d’Aula Escola Europea, de Barcelona.

MENCIÓ

“Venus com a estereotip de la feminitat”, de Núria Martí Capera, alumna de l'Institut Roquetes, de Roquetes.

C) Premi per a alumnes universitaris

“Liminal. Estética en el umbral del tiempo”, de Marta Fernández Codina, alumna de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, UNED.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2023