XLII Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Bases del Premi (curs 2022-2023)

Premis 
En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:

 1. Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.
 2. Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants. El centre dels alumnes premiats rebrà també una subscripció gratuïta, per un any, a la revista Valors.
 3. Per a estudiants de grau, màster universitari i doctorat, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.

Els alumnes participants han d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2022-2023. Els treballs es poden elaborar individualment o en grup.

Tema
Per optar al premi, els treballs han de ser inèdits i, segons la categoria, han de versar sobre:

 • Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.
 • Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.
 • Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.

Idioma
En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

Extensió
L’extensió dels treballs, segons la categoria, ha de ser la següent:

 • Professors d’ensenyament secundari, màxim 50 pàgines.
 • Alumnes de batxillerat, màxim 35 pàgines per autor.
 • Estudiants de grau, màster universitari i doctorat, entre 60 i 80 pàgines, acompanyat d’un extracte de dues pàgines.       

Presentació
Els treballs s’han de lliurar, sota pseudònim, en format digital (PDF) a l’adreça electrònica premisfilosofia@cdl.cat i en cap cas hi poden constar el nom de l’autor o autora, el nom del director o directora el centre, ni el nom o logotip de la universitat. Amb la presentació del treball cal emplenar: 

La butlleta d’inscripció i el formulari de protecció de dades. En la butlleta han de constar les dades següents: nom i cognoms de l’autor o autora, el pseudònim, el tutor o tutora del treball, el nom del centre i el títol del treball, amb indicació expressa de la data d’aprovació del treball. 

Dipòsit

Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, docents i entitats. Els treballs no premiats presentats en paper s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.

Terminis
L’acceptació dels treballs, incloent-hi els rebuts per correu, es clourà el dimarts 14 de juny de 2023, a les 20 h.

Veredicte
Es farà públic el 15 de setembre al web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimecres 27 de setembre de 2023 a la seu del Col·legi, a les 18.30 h.

Jurat
El jurat és presidit pel degà del Col·legi i té la composició següent:

Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un professor o professora universitari i un representant de les entitats col·laboradores.

Els premis poden ser declarats deserts.

El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs.

Els participants accepten les bases d’aquest concurs.

Amb la col·laboració de:

 • Revista Valors
 • Gran Teatre del Liceu

 

XLI Premi Arnau de Vilanova

Acta de reunió del jurat per a la concessió del XL Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Reunit a Barcelona el dia 13 de setembre de 2022, el Jurat, presidit pel degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Àlex Rocas Jordi, i format per Àlex Agustí Polis, Jordi Beltran del Rey, Ambròs Domingo Belando, Judit Valentines Vilaplana acorda premiar els treballs següents:

A) Premi per a professors d’ensenyament secundari

PREMI:

“Pensar el totalitarisme”, de Joan García del Muro Solans, de l’Institut Obert de Catalunya.

B) Premis per a alumnes de batxillerat

PRIMER PREMI EX AEQUO

“Los derechos de los robots en Joanna Byrson”, Rafael Servent Vastenavond, alumne de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus.

“Muts i a la gàbia! Sobre la llibertat d'expressió i els seus límits”, de Berlín Piñero Masanés, alumna de l’Institut Cendrassos, de Figueres.

SEGON PREMI 

“La fragilitat de la felicitat: anàlisi de la fortuna als films de Woody Allen”, de Gina Roura Soler, alumna de l'Institut Montsoriu, d’Arbúcies.

TERCER PREMI

“La problemàtica de l'habitatge a Barcelona”, de Laia Pardo Miralles, alumna de l’Institut Fort Pius, de Barcelona.

MENCIÓ

“Hi ha vida abans de la mort? Memento Mori”, d’Ainoa Gil Pérez, alumna de l’Institut Ribot i Serra, de Sabadell.

C) Premis per alumnat universitari

El jurat l’ha declarat desert; tot i així, ha volgut atorgar

MENCIÓ

“Maternidad y lenguaje. Estudios sobre el pre-lingüismo intrauterino”, de Julia López García, estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.

Barcelona, 13 de setembre de 2022