« tornar


Pren possessió la nova Junta del Col·legi de Llicenciats

Dilluns 11 de febrer de 2019, a les 18.30 h, va tenir lloc l'acte oficial de presa de possessió de la nova Junta del Col·legi per als propers quatre anys. La nova Junta està formada per les persones següents: Àlex Rocas, degà; Josefina Cambra, vicedegana; Jacint Bassó, vicedegà; M. Dolors Martí, secretària general; Teresa Triadú, vicesecretària; Jesús Bonals, tresorer; Antoni Domènech, interventor; Josep M. Figueres, Pere Martí i Carme Panchón, vocals de lletres; i Judith Miró, Roser Roca i Marta Segura, vocals de ciències.