« tornar


Presentació del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya

 

El proper dimarts 23 d'octubre, a les 18 h, al Petit Palau, tindrà lloc la "Presentació del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya: UN MODEL D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL". 
Aquest acte té com a objectiu presentar el document que descriu el model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. Un model d’educació plurilingüe i intercultural que ha de donar resposta als canvis produïts en els camps tecnològic, demogràfic i cultural dels darrers anys i als reptes que plantegen des de la perspectiva de l’ensenyament i l’aprenentatge. Un model educatiu que té com a objectiu preparar els alumnes per viure, interactuar i desenvolupar-se en un entorn social i cultural divers, complex i dinàmic que requereix l’assoliment d’unes competències que els permetin viure i participar en societats plurals i complexes. Un model que és fruit de l’experiència i de l’expertesa dels docents, de la recerca acadèmica a les universitats i de les directrius i orientacions dels organismes internacionals de referència. 
Un model lingüístic que situa el català com a llengua vehicular i vertebradora del conjunt del sistema per garantir-ne el coneixement a tot l’alumnat i afavorir-ne l’ús, alhora que estableix les bases estructurals que permeten potenciar els enfocaments inclusius, plurilingües i interculturals que construeixen les relacions entre les diferents cultures, i entre la primera i les altres llengües, que faciliten la interdisciplinarietat, el pensament holístic i transversal, i una cooperació més estreta del professorat en tot el currículum. Perquè garantir a tot l’alumnat una competència lingüística sòlida desenvolupada a través de diferents llengües es configura com a eix fonamental de la política educativa de Catalunya.
Durant l’acte, que serà presidit per l’Honorable Conseller d’Ensenyament, es presentaran les línies mestres de la política lingüística educativa i els resultats de la recerca acadèmica que la sustenten a través de la participació d’experts catalans i internacionals. 
Cal confirmar l'assistència a llip.ensenyament@gencat.cat