« tornar

Presentació del curs de formació inicial per a professorat d’espanyol com a llengua estrangera

El 18 de desembre es va presentar a la sala Ramon Fuster una nova iniciativa, el curs de formació inicial per a professorat d’espanyol com a llengua estrangera, coorganitzat per l’Instituto Cervantes i el Consell General de Col·legis de Llicenciats.

En la presentació hi van intervenir la degana, Josefina Cambra, i Elena Verdía, cap del departament de Formació de Professors de l’Instituto Cervantes.

Va obrir l’acte la degana, que va resumir als assistents els orígens i activitats del Col·legi i el Consell General, l’organisme que aglutina els CDL de tot l’Estat, i va explicar després els motius que havien portat la nostra institució a organitzar aquest curs.

En aquest sentit, es va referir a les activitats internacionals iniciades el 2013, consistents bàsicament en un programa de col·laboració educativa amb la Xina, en el transcurs del qual es va detectar la demanda de professors d’espanyol com a llengua estrangera. En constatar aquesta demanda, el Col·legi es va posar en contacte amb l’Instituto Cervantes per oferir un curs per a professors o futurs professors d’espanyol que volguessin adquirir formació per a l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera.

Tot seguit va prendre la paraula Elena Verdía, que va fer una presentació de la història i les dues seus de l’Instituto Cervantes i va comentar dos projectes relacionats amb la competència docent duts a terme per aquesta institució. Després va explicar extensament aquest curs de formació inicial, les sessions presencials del qual es faran a Barcelona.

Va tancar l’acte un torn obert de paraula, durant el qual els assistents van tenir l’oportunitat de formular preguntes sobre diferents aspectes del curs.

Informació detallada del curs